Magic Magasin

Norges største alternative magasin skriver om alt det spennende mellom himmel og jord.

Fullmånens magiske kraft

Når det er fullmåne, står tre himmellegemer på rekke og rad: Solen, planeten Jorden og Månen. Dette har til alle tider vært tillagt betydning i folketroen. Fortsatt mener mange at månen har påvirkning på menneskets psyke, helse og kreativitet eller at fullmånen fører til økt vold og kriminalitet. Hvor mye er overtro og myter, og hva er fakta?

Tips en venn på e-postTekst: Kari Flaata Halling

Fra gammelt av var vi ivrige ”månedyrkere”. I det daglige virke tok folk hensyn til månefasene, enten det var snakk om giftemål eller såing av korn:

- Stigende måne (veien fra nymåne til fullmåne) var tiden for fysisk aktivitet og energisk produksjon.

- Avtagende måne (veien fra fullmåne til nymåne) var tiden for å roe ned og hente ny energi.

Den generelle ideen var at alt som skal vokse, bør innledes under en stigende måne, og alt som skal ta slutt, bør avsluttes under en avtagende måne. Også i middelalderens folkemedisin fulgte man disse reglene:

- Årelating skulle helst gjennomføres under fullmåne, da blodet fløt best. Mens liktorner, vorter og verketenner helst skulle fjernes under avtagende måne.

De fleste forskere er enige om at eventuelle sammenhenger mellom fullmåne og menneskers avvikende oppførsel ikke kan forklares med dagens vitenskap. Likevel sitter overtro og myter sterkt i menneskets bevissthet, og mange er overbevist om at månen har påvirkning på oss. Noen lever også den dag i dag i pakt med månefasene.

Ønsker du å vite mer? Snakk med en klarsynt fra Magic Circle

Varulv og månesyke

Fra gammelt av trodde folk at all svartekunst måtte utføres under fullmånen om det skulle ha noen virkning, for den natten var demonene på ferde. Man skulle også ta visse forholdsregler under fullmånen: Den som sov med månelys i ansiktet, kunne få utslett over hele kroppen. Hvis man så direkte på månen, kunne man bli blind. Den som gikk på kirkegården nattestid under fullmånen, ville garantert møte et gjenferd.

Varulver opptrer i folketroen i mange europeiske land, men også utenom Europa. Varulv er et menneske som forvandles til en blanding av menneske og blodtørstig ulv ved hver fullmåne. Som regel kan ikke personen gjøre noe for å stoppe denne forvandlingen. Neste morgen aner ikke varulven hvilke grusomheter han har begått i løpet av natten. Ellers lever vedkommende som et vanlig menneske. Dersom en person overlever et bitt av en varulv, blir man automatisk varulv ved neste fullmåne.

Ustadig og eksentrisk oppførsel har lenge vært forbundet med månefaser. Månesyke er et kjent begrep. Det engelske ordet ”lunatic” betyr sinnsyk og kommer fra det latinske ordet luna, som betyr måne. Sinnssykeloven i England fra 1824 (The lunacy Act) slo fast at folk kunne bli gale ved fullmåne, og at det var flere mord og selvmord nettopp da.

I eldre leksikon blir månesyke beskrevet som en betegnelse for psykiske forstyrrelser som man antok sto i forbindelse med månefasene. Det skulle særlig gi utslag hos epileptikere, søvngjengere og hysterikere.

Les også:
Å være værsyk er ingen myte
Det magiske nordlyset 

Transylvania-effekten

Det finnes en del forskere som mener at kriminaliteten øker ved fullmåne. En amerikansk studie viser at antall drap tredobles i tiden rundt fullmåne, og mange av drapene synes motivløse.

Ideen om at fullmånen fører til mer sinnssykdom, selvmord og vold, er kalt Transylvania-hypotesen. Colin Wilson er ekspert på det paranormale og har skrevet flere bøker om emnet. I 2001 uttalte han seg om Transylvania-effekten i den britiske avisen Daily Mail:

- Begrepet ble første gang brukt i Florida i 1974. På den tiden jobbet medisinstudenten Arnold Lieber på Jackson Memorial Hospital i Miami. Jackson la merke til at de mentalt syke pasientene på avdelingen hans ble svært urolige noen dager hver måned. Pleierne på avdelingen mente at uroen skyldtes fullmånen, noe den rasjonelle studenten avfeide som ren overtro. Likevel tok han senere opp dette med noen eldre kollegaer og ble overrasket over at legene trodde på fullmånenes påvirkningskraft. De kunne fortelle at de hadde registrert plutselige og uforklarlige epilepsianfall og blødende sår ved fullmåne.

Lieber bestemte seg for å undersøke fenomenet nøyere. Blant annet besøkte han den lokale politistasjonen. Der var man ikke i tvil om at vold og kriminalitet økte under fullmåne, og de hadde til og med statistikk og grafer som viste dette.

Arnold Liebers snakket også med kreative mennesker, billedkunstnere og forfattere, som mente at de ble inspirert av fullmånen og jobbet bedre da. Han snakket også med en ekspert på dyreatferd, dr. Frank A. Brown, som kunne fortelle at hamsterne løp mer energisk i hjulene mens det var fullmåne. Dermed kunne det tyde på at Transylvania-effekten også gjaldt for dyr.

Tro og overtro

Selv om forskere stadig oppdager nye ting som skjer ved fullmåne og mener de har tilstrekkelige beviser, er skeptikerne langt i flertall. Avdelingsoverlegene ved akuttmottaket og ved ambulansen på Ullevål sykehus har ikke tall som viser større aktivitet rundt fullmåne verken når det gjelder vold, selvmord eller ulykker. Oslo politidistrikt har heller ikke statistikk som tyder på større kriminell aktivitet ved fullmåne.

Svein I. Johannessen ved Epilepsisenteret SSE har ikke registrert noen sammenheng mellom anfall og månefaser. Det er nok mest overtro, mener han.

Når det gjelder dyr, har Torstein Storaas, dosent ved Høgskolen i Hedmark og en av landets fremste elgeksperter, interessante opplysninger å komme med:

- Statistikken forteller med all tydelighet at elgen er mest aktiv ved fullmåne. Hvorfor vet vi ikke! Det er også i måneskinn de aller fleste kollisjonene mellom bil og elg inntreffer. Spesielt når det er kaldt, mørkt og fullmåne, er elgen ekstra aktiv!

#kampanje2#

Kvinners påvirkning

Gjennom alle tider er også fullmånen brukt som romantisk symbol. Forelskede par svermer under fullmånen, og det bringer lykke å gifte seg når det er fullmåne.

De gamle babylonerne opphøyet månen til kvinnelig guddommelighet og fruktbarhetssymbol, som de dyrket med stor hengivenhet. I Kina er månen kvinnens spesielle beskytter og kan ikke dyrkes av menn.

Shakespeare kalte månen for Vannets guvernante. Tidevannet skyldes først og fremst at månen tiltrekker seg vannmassene i havet. Månen påvirker også springflo. I bukter og elvemunninger kan forskjellen mellom høy- og lavvann komme opp i 20 meter. Når månen hever og senker millioner av tonn vann flere ganger i døgnet, er det jo nærliggende å tro at den også påvirker kroppen vår, som består av 70 prosent vann.

Det engelske magasinet Fresh hevdet for en tid tilbake at kvinner blir 30 prosent mer seksuelt aktive når månen står full på himmelen. Kanskje kvinner er spesielt påvirket av månen, siden deres menstruasjonssyklus ofte henger tett sammen med dette himmellegemet?

Man kan også spørre om det er sannhet eller myte at det er flere barnefødsler rundt fullmåne, men etter en ringerunde til fødeavdelingene i Oslo, er det ingen statistikk som bekrefter dette. Mange jordmødre har likevel følelsen av at det er flere vannavganger rundt fullmånetider.

Søvnforstyrrelser

Mange mennesker, og spesielt kvinner, mener de er søvnløse, eller sover dårlig ved fullmåne. Uro, angst og rastløshet sliter i kroppen. Studier har vist at både nymåne og fullmåne har innvirkning på søvn. Ved ny- eller fullmåne er det større ladning av elektromagnetisk strøm i kroppen og mer drømmeaktivitet i løpet av søvnen.

”Sleepless night, the moon is bright” er tittelen på en studie om måne og søvn, laget av tre sveitsiske forskere ved Universitetene i Bern og Basel. Studien sto på trykk i Journal of Sleep Research. I alt 31 forsøkspersoner ble fulgt gjennom 6 uker med to fullmåner. Deltakerne kunne bekrefte at de sov mindre, følte seg trøttere og mer uopplagte etter fullmånenetter. Men forskerne mente også at årsaken kunne være at hormonsykluser sammenfaller med månesykluser. En forsker på Stockholms universitet hevder at folk sover dårligere fordi folk glemmer å trekke for gardinene. Fullmånen gjør det lysere, og dette igjen påvirker produksjonen av melatonin.

Åndelig sensitivitet

Innen astrologien er det vanlig å tillegge soltegnet stor vekt, mens man neglisjerer lunartegnet. I gammel tid ble månens posisjon ved fødselen holdt vel så viktig. Månen bestemmer psyken og følelseslivet, alle aspekter som er forbundet med høyre hjernehalvdel. Du kan lære deg selv og andre bedre å kjenne dersom du kjenner ditt lunartegn, og ved å følge med i hvordan du og dine nærmeste reagerer under forskjellige faser av sol og måne.

Åndelig sensitivitet er størst ved fullmåne og nymåne, derfor holdes religiøse og kulturelle høytider akkurat da. Mange velger også å legge fasten til disse tidene.

Kulturelle og religiøse ritualer ved fullmåne og nymåne omfatter ofte dans til rytmer, bålfester og trommereiser. Fullmånemeditasjon praktiseres i grupper eller individuelt. Vi siterer fra nettforumet Mystikkens Verden:

” Mennesker verden over mediterer nettopp under fullmånen. Det å delta i denne massive meditasjonen, gjør godt for oss alle. Vi deltar og gir universell kjærlighet, som skal være med å høyne frekvensnivået og lege Moder Jord. Mennesker som har problemer med å meditere, kan nettopp ha utbytte av fullmånen. Sett deg i en behagelig stillling. La tankene fare. Tøm hodet for tanker. La din bevissthet bli en del av den kollektive bevissthet. Du er ett med altet. Helheten skal få lov til å fylle deg opp. Månen gir oss mulighet til å dykke ned i dypet i vår egen underbevissthet, der drømmer og fantasier bor. Fullmånen gir oss en ny begynnelse. Vi avslutter en syklus og starter en ny epoke. Ved å følge månens syklus, kan vi forstå mer om hvordan vi selv fungerer.”

Såkalenderen

I gammel tid innrettet folk livet etter månefaser og lunartegn. Her er noen eksempler som brukes av enkelte den dag i dag:

* Fell ikke trær på stigende måne. Da er det større fuktighet i veden. Den bruker lengre tid på å tørke, slår seg lettere og brenner dårligere. Hogg derfor på avtagende måne.  Dette gjelder også høyet du slår og eplene du høster.

* Uken før nymåne er beste tid for å luke vekk ugress. Da tar det mye lengre tid for ugress og villvekst å komme opp igjen.

* Vekster som bærer det spiselige over bakken, skal du plante eller så på stigende måne. Rotvekster som gulrøtter, kålrot etc., som har det spiselige under jorda, skal du plante eller så på avtagende måne.

* Gjæringsprosessen øker merkbart ved fullmåne, noe som bakerier og bryggerier kan dra nytte av. 

* Vil du ha rik og rask hårvekst, så klipp håret på stigende måne. Vil du tynne håret, så klipp det på avtagende måne. Det er derfor kanskje ingen tilfeldighet at vi sier at menn får måne når de mister håret. 

Antroposofenes Sådager er en kalender som blir utgitt hvert år, justert etter månefasene. Den er til stor nytte for alle som vil plante og dyrke i pakt med naturen.

Slik blir 2022 for deg! Bestill et personlig årshoroskop fra Henning Hai Lee Yang.