Magic Magasin

Norges største alternative magasin skriver om alt det spennende mellom himmel og jord.

Kontakt med dyr gjør oss friskere

Mange undersøkelser har vist at kjæledyr er bra for helsen. Dyrene kan bidra til at vi fungerer bedre både fysisk, psykisk og mentalt. Fysisk berøring er et biologisk behov som mange får dekket gjennom kjæledyr. Når man kjæler med dyret, synker blodtrykk og puls betraktelig.

Tips en venn på e-postTekst: Kari Flaata Halling

Hvordan skal vi forklare hvorfor dyr har så gunstig effekt på oss mennesker? Begreper som empati, aksept, vennskap, følelsesmessig trygghet og hengivenhet er de samme som ofte brukes i forbindelse med helbredende virkning fra ett menneske til et annet. Hemmeligheten bak denne healingkraften synes å være den samme enten den kommer fra mennesker eller dyr:

Uforbeholden kjærlighet! Det virker allikevel som om uforbeholden kjærlighet faller lettere for hunder og katter enn for de fleste mennesker.

Les også:
Hundehealing & dyrekommunikasjon

Værtegn fra dyreriket

Smertene forsvant

Karin Woll (75) fra Krokstadelva utenfor Drammen ser daglig kjærlighetsfull atferd hos de 27 kattene hun huser. Hvis hun selv er syk eller trenger hjelp, kommer det sterkest til uttrykk:

- En gang var jeg syk og sengeliggende. Da la den ene pusen seg på brystet mitt, der jeg hadde smerter. Smertene forsvant. En annen gang hadde jeg matforgiftning og tålte ikke at noen kom nær magen min. Jeg sa ingenting, men pusene bare la seg rundt meg, og var ikke nær magen min i det hele tatt. Normalt ligger de liksom over hele meg, sier Karin og kan vise til mange slike episoder. Hun minnes da faren var syk over lengre tid og hadde senga full av katter, som med sitt nærvær ga healing, omsorg og kjærlighet.

Ønsker du å vite mer? Snakk med en klarsynt fra Magic Circle

- Jeg har også hørt historier om at katter kan trøste de som sørger over å ha mistet sine kjære. Katter er intelligente dyr. De er der når du trenger dem. Folk som er ensomme burde skaffe seg en katt, mener dyreelskeren Karin.

Husdyr på institusjoner

På midten av 1970-årene ble det oppdaget at katten hadde evnen til å berolige et sykt sinn og lindre en syk kropp. Man fant at katten virker trøstende og oppmuntrende på syke og eldre, derfor har det i de senere år blitt en mer liberal holdning til å ha husdyr på sykehus, alders- og sykehjem.

Rådgivere og terapeuter oppdaget at hunder og katter kan ha høyt utviklede sanser overfor pasientenes behov, og at de til og med kan fungere som terapeuter.

I en undersøkelse som ble utført i Philadelphia-området, sammenlignet man eldre mennesker som hadde katt med en tilsvarende gruppe som ikke hadde det. Regelmessige oppfølgingsintervjuer og psykologiske tester viste at i løpet av et år var det markante forskjeller på de to gruppene. Selv om det i utgangspunktet ikke var klare forskjeller på eiere og ikke-eiere, følte de som hadde katt seg mindre ensomme, mindre redde og mindre deprimerte. Kattene hadde også en gunstig effekt på mennesker når det gjaldt senking av blodtrykket og bidro til redusert behov for medisinering.

Dyr som besøker mennesker på sykehus, alders- og sykehjem, tilhører som regel frivillige og kalles på engelsk PAT-dyr ( Pet As Therapy= kjæledyr som terapi). Dyrene har en positiv virkning på barn, spesielt kronisk syke. De er også svært populære blant eldre og pleietrengende, der de kan ha en svært beroligende virkning på både pasienter og ansatte.

Hvilken hunderase passer til deg?

Meningsfull kontakt

- Demente er en av gruppene som får bedre helse ved å være sammen med dyr. De får en følelse av trygghet og gjenkjennelse ved å være sammen med dyr. Mange har hatt dyr i oppveksten, og dette husker de fordi informasjonen ligger bedre lagret enn nyere erfaringer. Samtidig skaper kjæledyr liv og gir dem noe å fokusere på. Resultatet kan være at demente trives bedre på institusjon og blir mer stimulert, sier professor Bjarne O. Braastad, Norges mest kjente atferdsforsker, tilknyttet Universitetet for Miljø- og biovitenskap i Ås.

Han har forsket på forholdet mellom dyr og mennesker i mer enn 25 år.

- Mange mennesker savner bedre kontakt med andre. Et dyr blir en venn som alltid er der. Man har noen å snakke med. Det blir en sosial tilknytning til dyret, som gjør det lettere å nærme seg andre. Dyret søker kontakt med mennesker og ber om mat. Dette gir en mening, det er noen som trenger dem. Noen betror seg til og med til sine kjæledyr. Den fysiske kontakten er også viktig. Å klappe en katt som viser takknemlighet tilbake, er både avstressende og gir en følelse av mestring, mener Braastad, som synes det er synd at mange nordmenn ikke har anledning til å ha husdyr. Han mener mange flere borettslag bør tillate husdyr.

Antrozoologi Senteret i Ås tilbyr dyreassistert terapi til offentlige og private institusjoner, både som gruppeterapi og individuell behandling.  Mer informasjon: www.antrozoologisenteret.no

Pus er bra for hjertet

En amerikansk studie fra 2008 i regi av forskere fra University of Minnesotas Stroke Institute viser at katteeiere er mindre rammet av hjertesykdom enn andre.

4435 personer mellom 30 og 75 år deltok i studien. 2435 av deltagerne eide eller hadde eid en katt, mens de resterende 2000 aldri hadde hatt katt eller andre kjæledyr. Etter å ha fulgt deltagerne i en 10 års periode, kunne forskerne konkludere med at katteeierne reduserte risikoen for hjerteinfarkt med hele 30 prosent.

Studier av psykisk utviklingshemmede som har hund, har vist at de får bedre språk, større uavhengighet, bedre sosial atferd, mindre aggresjon, og blir mindre innesluttet.

Kilde: Rupert Sheldrake, Uforklarlige krefter hos dyr, Hilt & Hansteen

Slik blir 2022 for deg! Bestill et personlig årshoroskop fra Henning Hai Lee Yang.