Magic Magasin

Norges største alternative magasin skriver om alt det spennende mellom himmel og jord.

Musikk er effektivt mot stress

Musikkterapeuter bruker musikk til å behandle alt fra kroniske smerter til psykiske sykdommer. Ny forskning viser at musikk også er effektivt mot stress. Ved hjelp av musikkterapi kan sykmeldte stresspasienter bli så bra at de kan komme tilbake i arbeid.

Tips en venn på e-postTekst: Kari Flaata Halling

Det er en ny doktorgradsstudie fra Institut for Kommunikation ved Aalborg universitet i Danmark som viser at musikkterapi kan hjelpe mot stress.

#kampanje2#

- Resultatene er signifikante og viser stor effekt, og det tyder på at det virkelig er et potensial her, sier musikkterapeut og forsker Bolette Daniels Beck.

Les også:
Vi sover dårligere
Føler du deg stressa? 

Musikkterapi er en behandling som blir utført gjennom å spille eller lytte til musikk, eventuelt med utdypende samtaler. Musikkterapi av typen Guided Imagery and Music (GIM) er en såkalt reseptiv musikkterapiform, som foregår slik:

- Klienten lytter til musikken, som er klassisk og lar den føre seg inn i opplevelser av indre bilder, erindringer, følelser og sanseopplevelser. Under lyttingen til musikk forteller klienten om opplevelsene sine, og terapeuten er hele tiden med og stiller spørsmål eller gir forslag til videre utforskning. Etter tre kvarter guider terapeuten klienten tilbake til vanlig bevissthet, og klienten beskriver opplevelsen sin som overgang til videre samtale. Det hele varer i to timer, forteller Beck.

Denne indre reisen, og bearbeidingen som følge av dette, ser til å hjelpe personer med alvorlig stress, som er et av de raskest voksende problemene for folkehelsen.

Beck sammenligner to grupper på ti mennesker, der den ene får musikkterapi i ni uker, mens den andre ikke får noen strukturert behandling.

- Det var en signifikant, altså ikke-tilfeldig, forskjell på gruppene. Humøret ble forbedret, opplevelsen av angst og depresjon var redusert, de sov bedre og opplevde færre fysiske problemer, forteller Beck.

Fysisk var det også forskjell. I samarbeid med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark analyserte forskeren spyttprøver fra forsøkspersonene, og i gruppen som fikk musikkterapi, falt innholdet av stresshormonet kortisol.

Det er heller ikke tilfeldig når pasientene får terapien:

- Studien viser at tidlig behandling har stor betydning. Det ga forskjeller i hvor stresset forsøkspersonene følte seg, hvor mye angst og depresjon de følte, samt det generelle humøret.

Beck undersøkte også hvordan forsøkspersonene klarte seg på arbeidsmarkedet etter seks måneder:

Generelt hadde musikkterapien positive effekter på hvor mange av deltakerne som kom tilbake i arbeid. Seks måneder etter behandlingen var 83 prosent tilbake på arbeidsmarkedet. Det var fire ganger så stor sjanse for å være i arbeid i gruppen som fikk tidlig behandling.

- En dansk undersøkelse av stressrammede som ikke fikk behandling, viste at bare 20 prosent vendte tilbake til arbeidsmarkedet på vanlige vilkår etter ett års sykemelding. Det tyder derfor på at musikkterapien har stor effekt, mener forskeren.

KILDE: www.forskning.no 

Slik blir 2022 for deg! Bestill et personlig årshoroskop fra Henning Hai Lee Yang.