Magic Magasin

Norges største alternative magasin skriver om alt det spennende mellom himmel og jord.

Grigorij Rasputin: Mystiker, legpredikant og mirakeldoktor

Den russiske munken Grigorij Rasputin spilte en viktig rolle i tsar Nikolai IIs familie. I årene etter 1900 virket Rasputin som legpredikant og mirakeldoktor, og tsarinaen ble fullstendig overbevist etter at han kunne hjelpe fyrsteparets eneste sønn, Alexei Nikolajevitsj, som led av blødersykdommen hemofili.

Tekst: Kari Flaata Halling
Foto: Wikipedia

Grigorij Jefimovitsj Rasputin ble født 21. januar 1869 i den lille bondelandsbyen Pokrovskoje i Sibir. Som barn hadde Rasputin stadige visjoner om guddommelige og magisk helende krefter. Han kunne kurere en hest ved å berøre den.

30 år gammel var Rasputin gift og hadde fire barn. Imidlertid var hans hang til drikking og hestetyveri på kant med et konvensjonelt familieliv. Da han som reaksjon på beskyldninger om å være hestetyv, flyktet fra landsbyen og søkte tilflukt i et kloster, gikk han gjennom den religiøse omvendelsen som skulle prege resten av hans liv.

Ønsker du å vite mer? Nå kan du snakke Gratis med en klarsynt fra Magic Circle i hele 3 minutter!

 

Pilegrim
Forandret av sine åndelige opplevelser, forlot Rasputin landsbyen sin for å bli en «strannink», en pilegrim eller vandrer, og reiste vidt om i Russland og i utlandet. I løpet av disse reisene vasket han ikke klærne eller skiftet dem på månedsvis, og bruk av jernlenker økte strabasene ytterligere. Disse vanskelige religiøse pilegrimsferdene inkluderte en reise til fjellet Athos i Hellas, og de hjalp ham med å få innflytelsesrike beskyttere som «Hermogen, biskopen av Saratov».

I løpet av vandringene kom han under påvirkning av Khlysty, en fredløs kjettersk sekt tilbøyelig til pisking og seksuelle orgier. Deres spesielle kombinasjon av gudfryktighet og seksuell løssluppenhet appellerte spesielt til Rasputin og skulle danne grunnlag for hans senere religiøse praksis. Forestillingen om at han ved å begå kjødelig synd med vilje, etterfulgt av en brennende anger, kunne bringe ham nærmere Gud, forlot ham aldri. Navnet Rasputin betyr «den utsvevende», og det var jo et passende navn på en slik mann med uanstendig seksuell oppførsel.

Visjoner
På sine reiser imponerte Rasputin både aristokrater og geistlige. Etter hvert som hans berømmelse vokste, økte også intensiteten i hans visjoner tilsvarende. Ved én anledning viste jomfru Maria seg for ham og ba ham reise til St. Petersburg for å hjelpe tsarfamilien. Rasputins første forflytning mot nasjonens hovedstad var i 1902, da han besøkte byen Kazan nær elven Volga. Han begynte raskt å få en stadig større gruppe med disipler og en bekjentskapskrets blant overklassene. Uten å la seg skremme av hans gale, hypnotiske øyne, hans lange, skitne skjegg og tvilsomme personlige hygiene, så det «dannede samfunn» på Rasputin som en hellig mann.

Innen 1903 hadde ryktet om en mektig mystiker fra Sibir, 1.93 m høy, med ville, strålende øyne og et manisk blikk nådd St. Petersburg. Det virket som om Rasputin hadde planlagt sin entré i sosieteten til rett tid: I St. Petersburg var det svært populært med mystisisme, og aristokratiet var ville etter alt som var okkult. Seanser og ouija-brett var dagligdags. I byen var det også høy seksuell toleranse. Avisene var fulle av annonser for medisiner mot kjønnssykdommer.

Tsar Nikolai 2 av Russland og hans familie, fotografert i 1913. Hele familien ble henrettet i 1918.

Møte med keiserparet
I 1905 møtte Rasputin en teolog som var leder for et religiøst akademi og skriftefar for tsarina Aleksandra. Han ble presentert på slottet under beskyttelse av høytstående geistlige og to svarthårede søstre, kjent som «kråkene». De hadde stor innflytelse når det gjaldt å forsyne slottet med mystikere. Tidligere hadde den russiske tsarfamilien hatt som tradisjon å motta hellige menn for å øve innflytelse på mange måter, spesielt det å sikre fødselen av en mannlig arving til den russiske tronen.

Ovenfor tsarfamilien fremsto Rasputin som en ydmyk og hellig mann. Tsar Nikolai II noterte det første møtet i sin dagbok den 14. november 1905: «Vi har blitt kjent med en mann av Gud, Grigorij, fra provinsen Tobolsk.» Rasputin var som alltid en suksess med damene og gjorde et sterkt inntrykk på tsarina Aleksandra Fjodorovna.

Keiserparet hadde en sønn som led av en alvorlig blødersykdom (hemofili). Tsarinaen ble fullstendig overbevist om Rasputins krefter da han på mirakuløst vis greide å lette lidelsene og blødningene til den svake, blødersyke Alexei Nikolajevitsj, arvingen til den russiske tronen. Etter at Rasputin hadde bevist sine hellige krefter for Aleksandra, ble han raskt hennes fortrolige og personlige rådgiver. Han besøkte henne ukentlig i palasset.

Attentat
Livsførselen til Rasputin var svært utagerende, dominert av seksualitet, alkoholmisbruk og religiøs mystisisme. Dette vakte stadig større forbitrelse. Illiodor, en fanatisk høyrevridd munk, og Hermogen, biskopen av Saratov, var overbevist om at Rasputin var djevelen i menneskeskikkelse. I 1911 lurte de ham inn i en kjeller hvor de anklaget ham for å bruke djevelens krefter til å utrette mirakler. De slo Rasputin med et krusifiks og ydmyket ham på det groveste.

Rasputin fortalte tsarinaen at hans to tidligere tilhengere hadde prøvd å drepe ham. De to geistlige ble deretter landsforvist. 27. juni 1914 returnerte Rasputin til sin landsby i Sibir. Den neste dagen ble han utsatt for nok et attentat. Rasputin mottok et telegram, og da han gikk ut for å sende et svar, ble han angrepet med kniv av Chionya Gusyeva, en misdannet tidligere prostituert uten nese. Kvinnen var sendt av Illiodor for å drepe Rasputin, men Rasputin frisknet til etter knivstikkingen.

Grigorij og kona Praskovia sammen med datteren Matryona (Maria), mars 1911.

Forutså sin egen død
Samtidig mobiliserte tsar Nikolai sine tropper for å slåss i første verdenskrig. Denne krigen var en katastrofe for hans land, og mer enn fire millioner russere mistet livet. Tilbake i St. Petersburg, og med tsaren fraværende, fikk Rasputin mer og mer politisk makt og var involvert i å ansette og sparke ministere. Med så mye innflytelse på tsarens politiske bestemmelser, ble den sibirske mystikeren i økende grad klandret for Russlands problemer, og St. Petersburg ble kjent som «Chertograd», eller «Djevelbyen».

I desember 1916 hadde Rasputin en nedslående profeti. Han skrev et brev til tsaren der han forutså at han selv ville bli drept og advarte tsaren som følger: «Hvis det er dine slektninger som har stått bak min død, så vil ingen i din familie, det vil si ingen av dine barn eller slektninger være i live i mer enn to år. De vil bli drept av det russiske folk. Jeg er ikke lenger blant de levende. Be, be, vær sterk, tenk på din velsignede familie.»

Drapet på Rasputin
Før Rasputin forutså sin egen død, hadde han blitt kjent med prins Felix Jusupov, den biseksuelle ektemannen til tsarens niese Irina. Jusupov ønsket Rasputin død. Det gjorde også begge tsarens søskenbarn, storhertug Dmitrij Pavlovitsj og politikeren Vladimir Purisjkevitsj. Under ledelse av prins Jusupov planla de å drepe Rasputin og gjenreise Russlands tsardynasti.

23 dager etter spådommen ble drapet på Rasputin gjennomført. På kvelden den 30. desember 1916 var Rasputin invitert av Jusupov til Moika-palasset under påskudd av at Irina, som ryktet sa var den vakreste kvinnen i St. Petersburg, ville møte ham. Mens de ventet på at hun skulle dukke opp, ga mennene Rasputin vin og kaker blandet med cyanid. Men til konspiratørenes forferdelse var Rasputin tilsynelatende immun mot giften. I desperasjon trakk Jusupov frem sin pistol og skjøt Rasputin. På mirakuløst vis sjanglet Rasputin ut på gårdsplassen idet Purisjkevitsj og Pavlovitsj skulle til å forlate palasset. Purisjkevitsj skjøt Rasputin igjen, og de banket og bandt hans kropp før de kastet ham i elven Neva. Da liket ble funnet to dager senere, avslørte en obduksjon vann i Rasputins lunger, noe som antydet at han fremdeles levde da han ble kastet i elven. Tauene de hadde bundet rundt hendene hans, var også blitt knyttet opp.

Bare 10 uker etter Rasputins død, styrtet den russiske revolusjonen i 1917 det siste Romanov-dynastiet. I juli 1918,19 måneder etter Rasputins død, ble den russiske tsaren Nikolai, hans keiserinne Aleksandra og alle barna henrettet i Jekaterinburg, Sibir av de revolusjonære bolsjevikene.

Kilde: Wikipedia og diverse

Tips en venn på e-post