Startsiden partner

7900 1400
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter
Få svar fra<br />klarsynte på<br />e-post!

Få svar fra
klarsynte på
e-post!

EMBLA - svarer på kjærlighetsspørsmål

EMBLA - svarer på kjærlighetsspørsmål

Har du en falsk venn???

Har du en falsk venn???

Spå deg selv med terninger

Spå deg selv med terninger

Hvilken hunderase passer til deg?

Hvilken hunderase passer til deg?

ALVA - dyktig klarsynt samtaleterapeut

ALVA - dyktig klarsynt samtaleterapeut

Hvilket dyretegn er du i kinesisk astrologi?

I kinesisk astrologi har vi 12 dyretegn, akkurat som i den vestlige zoodiaken. Men det er noen forskjeller mellom vestlig og kinesisk astrologi.

Tekst: Randi Bjærum

I vestlig astrologi oppholder Solen seg i et stjernetegn i ca 30 dager før den skifter stjernetegn. I kinesisk astrologi skifter man dyretegn en gang i året, ved nyttår.

Les også:
Ditt kinesiske årshoroskop for 2012

Det er 12 dyretegn i kinesisk astrologi som hver har fått et dyrenavn; Rotte, Okse, Tiger, Hare, Drage, Slange, Hest, Ape, Hane, Hund og Gris.

Her kan du selv finne ut hva ditt kinesiske dyretegn er. Du leser tabellen ved å se etter hvilket til-fra intervall din fødselsdato er i. Rett bakenfor står det hvilket dyretegn du er.

Slik blir 2018 for deg! Bestill et personlig årshoroskop fra Henning Hai Lee Yang.

Sjekk tabellen nedenfor og finn ditt kinesiske dyretegn:

Dato fra Dato til Stjernetegn  Element  
1924-02-05 1925-01-23 Rottens år  Tre  yang
1925-01-24 1926-02-12 Oksens år  Tre  yin
1926-02-13 1927-02-01 Tigerens år  Ild  yang
1927-02-02 1928-01-22 Harens år  Ild  yin
1928-01-23 1929-02-09 Dragens år  Jord  yang
1929-02-10 1930-01-29 Slangens år  Jord  yin
1930-01-30 1931-02-16 Hestens år  Metall  yang
1931-02-17 1932-02-05 Geitas år  Metall  yin
1932-02-06 1933-01-25 Apens år  Vann  yang
1933-01-26 1934-02-13 Hanens år  Vann  yin
1934-02-14 1935-02-03 Hundens år  Tre  yang
1935-02-04 1936-01-23 Grisens år  Tre  yin
1936-01-24 1937-02-10 Rottens år  Ild  yang
1937-02-11 1938-01-30 Oksens år  Ild  yin
1938-01-31 1939-02-18 Tigerens år  Jord  yang
1939-02-19 1940-02-07 Harens år  Jord  yin
1940-02-08 1941-01-26 Dragens år  Metall  yang
1941-01-27 1942-02-14 Slangens år  Metall  yin
1942-02-15 1943-02-04 Hestens år  Vann  yang
1943-02-05 1944-01-24 Geitas år  Vann  yin
1944-01-25 1945-02-12 Apens år  Tre  yang
1945-02-13 1946-02-01 Hanens år  Tre  yin
1946-02-02 1947-01-21 Hundens år  Ild  yang
1947-01-22 1948-02-09 Grisens år  Ild  yin
1948-02-10 1949-01-28 Rottens år  Jord  yang
1949-01-29 1950-02-16 Oksens år  Jord  yin
1950-02-17 1951-02-05 Tigerens år  Metall  yang
1951-02-06 1952-01-26 Harens år  Metall  yin
1952-01-27 1953-02-13 Dragens år  Vann  yang
1953-02-14 1954-02-02 Slangens år  Vann  yin
1954-02-03 1955-01-23 Hestens år  Tre  yang
1955-01-24 1956-02-11 Geitas år  Tre  yin
1956-02-12 1957-01-30 Apens år  Ild  yang
1957-01-31 1958-02-17 Hanens år  Ild  yin
1958-02-18 1959-02-07 Hundens år  Jord  yang
1959-02-08 1960-01-27 Grisens år  Jord  yin
1960-01-28 1961-02-14 Rottens år  Metall yang
1961-02-15 1962-02-04 Oksens år  Metall  yin
1962-02-05 1963-01-24 Tigerens år  Vann  yang
1963-01-25 1964-02-12 Harens år  Vann yin 
1964-02-13 1965-02-01 Dragens år  Tre  yang
1965-02-02 1966-01-20 Slangens år  Tre yin 
1966-01-21 1967-02-08 Hestens år  Ild  yang
1967-02-09 1968-01-29 Geitas år  Ild  yin
1968-01-30 1969-02-16 Apens år  Jord  yang
1969-02-17 1970-02-05 Hanens år  Jord  yin
1970-02-06 1971-01-26 Hundens år  Metall  yang
1971-01-27 1972-02-14 Grisens år  Metall  yin
1972-02-15 1973-02-02 Rottens år  Vann yang
1973-02-03 1974-01-22 Oksens år  Vann  yin
1974-01-23 1975-02-10 Tigerens år  Tre  yang
1975-02-11 1976-01-30 Harens år  Tre  yin
1976-01-31 1977-02-17 Dragens år  Ild  yang
1977-02-18 1978-02-06 Slangens år  Ild  yin
1978-02-07 1979-01-27 Hestens år  Jord yang
1979-01-28 1980-02-15 Geitas år  Jord  yin
1980-02-16 1981-02-04 Apens år  Metall yang
1981-02-05 1982-01-24 Hanens år  Metall  yin
1982-01-25 1983-02-12 Hundens år  Vann  yang
1983-02-13 1984-02-01 Grisens år  Vann  yin
1984-02-02 1985-02-19 Rottens år  Tre yang
1985-02-20 1986-02-08 Oksens år  Tre  yin
1986-02-09 1987-01-28 Tigerens år  Ild yang
1987-01-29 1988-02-16 Harens år  Ild  yin
1988-02-17 1989-02-05 Dragens år  Jord yang
1989-02-06 1990-01-26 Slangens år  Jord  yin
1990-01-27 1991-02-14 Hestens år  Metall yang
1991-02-15 1992-02-03 Geitas år  Metall  yin
1992-02-04 1993-01-22 Apens år  Vann yang 
1993-01-23 1994-02-09 Hanens år  Vann  yin
1994-02-10 1995-01-30 Hundens år  Tre yang
1995-01-31 1996-02-18 Grisens år  Tre  yin
1996-02-19 1997-02-06 Rottens år  Ild  yang
1997-02-07 1998-01-27 Oksens år  Ild  yin
1998-01-28 1999-02-15 Tigerens år  Jord  yang
1999-02-16 2000-02-04 Harens år  Jord  yin
2000-02-05 2001-01-23 Dragens år  Metall yang 
2001-01-24 2002-02-11 Slangens år  Metall  yin
2002-02-12 2003-01-31 Hestens år  Vann  yang
2003-02-01 2004-01-21 Geitas år  Vann  yin
2004-01-22 2005-02-08 Apens år  Tre yang 
2005-02-09 2006-01-28 Hanens år  Tre yin 
2006-01-29 2007-02-17 Hundens år  Ild  yang
2007-02-18 2008-02-06 Grisens år  Ild  yin
2008-02-07 2009-01-25 Rottens år  Jord  yang
2009-01-26 2010-02-13 Oksens år  Jord  yin
2010-02-14 2011-02-02 Tigerens år  Metall  yang
2011-02-03 2012-01-22 Harens år  Metall  yin
2012-01-23 2013-02-09 Dragens år  Vann  yang
2013-02-10 2014-01-30 Slangens år  Vann  yin
2014-01-31 2015-02-18 Hestens år  Tre  yang
2015-02-19 2016-02-07 Geitas år  Tre  yin
2016-02-08 2017-01-27 Apens år  Ild  yang
2017-01-28 2018-02-15 Hanens år  Ild  yin
2018-02-16 2019-02-04 Hundens år  Jord  yang
2019-02-05 2020-01-24 Grisens år  Jord  yin
2020-01-25 2021-02-11 Rottens år  Metall  yang
2021-02-12 2022-01-31 Oksens år  Metall  yin
2022-02-01 2023-01-21 Tigerens år  Vann  yang
2023-01-22 2024-02-09 Harens år  Vann  yin
2024-02-10 2025-01-28 Dragens år  Tre  yang
2025-01-29 2026-02-16 Slangens år  Tre  yin
2026-02-17 2027-02-05 Hestens år  Ild  yang
2027-02-06 2028-01-25 Geitas år  Ild  yin
2028-01-26 2029-02-12 Apens år  Jord  yang
2029-02-13 2030-02-02 Hanens år  Jord  yin
2030-02-03 2031-01-22 Hundens år  Metall  yang
2031-01-23 2032-02-10 Grisens år  Metall  yin
2032-02-11 2033-01-30 Rottens år  Vann  yang
2033-01-31 2034-02-18 Oksens år  Vann  yin
2034-02-19 2035-02-07 Tigerens år  Tre  yang
2035-02-08 2036-01-27 Harens år  Tre  yin
2036-01-28 2037-02-14 Dragens år  Ild  yang
2037-02-15 2038-02-03 Slangens år  Ild  yin
2038-02-04 2039-01-23 Hestens år  Jord  yang
2039-01-24 2040-02-11 Geitas år  Jord  yin
2040-02-12 2041-01-31 Apens år  Metall yang 
2041-02-01 2042-01-21 Hanens år  Metall  yin
2042-01-22 2043-02-09 Hundens år  Vann  yang
2043-02-10 2044-01-29 Grisens år  Vann  yin
Startsiden samarbeider med Magic.no for å gi våre brukere et bredere tilbud, og det er Magic.no som er din kontraktspartner for innholdet på denne siden. Startsiden får en andel av inntektene som genereres av brukerne på Startsiden.no