7900 0450
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter
Få svar fra<br />klarsynte på<br />e-post!

Få svar fra
klarsynte på
e-post!

Spå deg selv med terninger

Spå deg selv med terninger

EMBLA - svarer på kjærlighetsspørsmål

EMBLA - svarer på kjærlighetsspørsmål

Se hva ukedagen du er født på forteller om deg!

Se hva ukedagen du er født på forteller om deg!

Har du en falsk venn???

Har du en falsk venn???

Hvilken måned er du født i?

Hvilken måned er du født i?

Buddhisters hellige paradis

To uavhengige drømmer endte opp med at Holy Isle i Skottland skriftet eier. Dette er årsaken til at buddhismen kom til øya, som i dag har blitt buddhisters hellige paradis. Holy Isle er en oase av ro og fred, og her kan man se både med øyet og hjertet. Et opphold på øya kan forandre ditt syn på livet.

Det blå og gule karmapa-flagget symboliserer harmoni og balanse mellom elementene himmel og jord og uttrykker i tillegg Buddhas seier for sin visdom.
Det blå og gule karmapa-flagget symboliserer harmoni og balanse mellom elementene himmel og jord og uttrykker i tillegg Buddhas seier for sin visdom.

Tekst og bilder: Inger Tragethon

Buddhistsenteret på Holy Isle ligger hvitvasket nede i vannkanten og skinner i sollyset like under en lysegrønn skog. Selve bygningen har sin egen biografi i stein og sement. Den lille øya ligger ute i fjorden Firth of Clyde mellom det skotske fastlandets vestkyst og øya Arran.

Ønsker du å vite mer? Nå kan du snakke Gratis med en klarsynt fra Magic Circle i hele 3 minutter!

Jeg ser den hellige øya Holy Isle fra fergestedet i Lamlash på hovedøya Arran, men jeg kan ikke komme over på grunn av lavvann og en vind som er for heftig. Den myndige kapteinen med det krøllete hvite skjegget bærer navnet Jim. Han frakter folk til og fra øya når været tillater det. Han formidler imidlertid at det ikke blir noen overfart i dag – så nære men likevel så langt ifra. Derfor blir det en uønsket overnatting på Lillybank B&B i Lamlash. I luftlinje er avstanden over til den lille øya halvannen kilometer, så dersom jeg kunne gå på vann, ville det ta meg 20 minutter.

Neste morgen er forholdene ikke bedre, men vi er klare til overfart i en rib, en gummiflåte som kan frakte ti personer i slengen. En luftig båttur dansende på bølgene gir lett sjøsprøyt i håret, og vips så er vi ute på Holy Isle. Overfarten tar bare fem minutter!

Øya er innhyllet i en dis av spent forventning. Vi stiger ut av flåten ved den lille bryggen, går i land retning hovedbygningen og passerer de åtte stupaene, som symboliserer Buddhas ulike stadier i livet. På en flaggstang blafrer et svært frynsete og istykkerrevet karmapa-flagg i blått og gult, noe som vitner om at vinden røsker godt rundt husveggene. Flagget symboliserer harmoni og balanse mellom elementene himmel og jord og uttrykker også Buddhas seier for sin visdom.

Senteret forvaltes gjennom "The Buddhists of Samye Lin", som har sitt hovedsete ved elven Esk like ved Lockerbie i Skottland. Tibetanske munker rømte fra den kinesiske forfølgelsen i 1967 og kom bl.a. til skottenes vakre rike. Den opprinnelige gårdsbygningen på øya har gradvis blitt påbygd og kan i dag huse 60 gjester. Første gangen det ble invitert til en konferanse her på senteret, kom det ledere fra den kristne kirken, sikhismen, hinduismen, islam og buddhismen til respektfulle dialoger. Gjennom slike møter lar det seg gjøre å lære viktige sider ved hverandres religioner og tradisjoner. Det er av avgjørende betydning å kunne utvikle tettere bånd mellom de forskjellige religionene slik at alle kan være med på å gjøre en felles innsats til menneskehetens beste. Her holdes kurs i meditasjon, økologi og Tai Chi, livets psykologi. Den høye beskytteren til Holy Isle Centre for World Peace and Health, er den overordnede Lama Yeshe Losal Rinpoche, født og oppvokst i Tibet.

P1010277.JPG 
”Adgang forbudt” står det på grinda inn til den tidligere fyrvokterboligen, hvor kvinner studerer buddhismen, leser tibetanske skrifter og er adskilt fra omverdenen i fire år. 

Men hva har øya med buddhismen å gjøre?

I 1984 kjøpte Catherine og Jim Morris øya for ₤ 120.000,- og ble med det de forrige eierne av øya. Paret flyttet opp fra London-distriktet med sine to mindreårige sønner og bosatte seg på denne juvelen av en eiendom. Familien var glad for både å kunne eie og bo på øya. Men det skulle ganske snart vise seg at det skulle bli et økonomisk besvær å opprettholde en bopel her ute. I 1987 ble dessuten Mr. Morris syk, og familien ville av denne og flere andre grunner gjerne selge øya. Mrs. Morris hadde en natt en drøm om at hun så orientalske ansikter oppe i fjellene. I samme drømmen kom jomfru Maria til henne med det råd at hun skulle la øya komme over på buddhistiske hender. Ut av denne drømmen tydet hun at det ville være riktig å la Lama Yeshe Losal få anledning til å kjøpe øya. Mrs. Morris hadde tidligere, før hun giftet seg, vært katolsk nonne i Irland.

På slutten av 1980-tallet praktiserte den tibetanske Lama Yeshe Losal en drømmeyoga i skogene i upstate New York, da han fikk en visjon om en øy. Han hadde hverken sett eller hørt om øya tidligere, men i sin drøm ble han fortalt at denne øya han drømte om, ville få en viktig rolle i nær framtid. Han følte øyeblikkelig at dette var et sted for menneskeheten, hvor alle livsformer kunne leve i harmoni, et sted som ville kunne fostre gjensidig forståelse for alle folkeslag med ulik tro og lagnad. I april 1992, etter flere års forhandlinger og pengeinnsamlinger, kjøpte Lama Yeshe Losal øya av Catherine Morris for £ 350.000.-. To uavhengige drømmer skulle ende opp med et eierskifte. Dette er årsaken til at buddhismen kom til Holy Isle!

Øya har en lang og hellig historie. Allerede på 600-tallet skal eremitten og munken St.Molaise ha bodd i en hule på øya i hele ti år. Det finnes også bevismateriale for at et kloster må ha stått her på 1300-tallet.

Alle som bebor og gjester øya, må være inneforstått med at hva de enn gjør, så skal de først og fremst respektere miljøet og naturen. På Holy Isle er man opptatt av fred og samarbeid med alle trosretninger. Hans høyhet Dalai Lama sitt utsagn om at ”en vedvarende fred” må være basert på internasjonal nedrustning, samt en total motstand mot atomvåpen og en destruering og en ødeleggelse av slike våpen, står naturligvis grunnfestet og urokkelig. Og sist men ikke minst: Det spirituelle! En god ensomhet oppnås på øya ved hjelp av bønn og meditasjon, akkurat slik de tibetanske munkene fra Himalaya gjør det!

”Buddhismens filosofi”, meddeler gartneren Sidny yeshe sid, ”kan lære deg å fjerne dine egne negative følelser ved rett og slett å begynne å ta små skritt i denne retningen. Det krever imidlertid store anstrengelser for å kunne mestre å bekjempe denne mørke siden i din bevissthet. Det fordrer mye lesing, fordyping og intensiv meditasjonstrening”.

P1010212.JPG 
Sidny yeshe sid i en av sine mange sittestillinger for meditasjon under et stort eiketre i Mandala-hagen. 

”Dette kan kanskje passe best for en munk, en nonne eller personer som kan og vil bruke mye tid og oppmerksomhet på slike øvelser?” spør jeg.

Sidny har milde, kloke og mørkebrune øyne. Han forklarer videre at hvert skritt, uansett hvor lite det er, og som tas for å redusere påvirkningen av de negative følelsene, er veldig viktige og det er så avgjort mulig også for lekfolk som har jobb, familie og seksuelle forhold å kunne oppnå et høyere nivå av åndelig forståelse.

Sidny, med tilnavnet yeshe sid, som betyr visdom, er 72 år gammel og pensjonert landskapsgartner. Han ble medlem av The philosophical Society i Glasgow, grunnlagt av russerinnen Valentina Scheraskova i 1980. Det var her hans interesse for buddhismen startet. Sidny har tidligere vært i et lite, lukket samfunn inne på Arran i tre år, tre måneder og tre uker for å virkeliggjøre det buddhistiske idealet. Sidny har vært gjennom en menneskelig styrkeprøve. Han har foretatt et digert dykk og gjort et dristig valg ved å gå inn i en buddhisttilværelse – det handler om noe viktig. Gjennom sitt lange studieopphold lærte han ulike meditasjonsteknikker samt at han studerte tibetanske tekster.

Han har bodd og jobbet gratis på Holy Isle i 12 år samtidig som han mottar £ 200.- i uken i pensjon for sin tidligere jobb som bygartner i Glasgow. Sidny har ansvaret for og tilrettelegger den ornamentale og svært vakre Mandala-hagen, en hage for sansene, laget og dandert på kunstnerisk vis. Her er også en vakker fredshage med vakre steinmalerier, en labyrint av en freds sti og små hjørner hvor meditasjon kan utføres.

Buddhismens tilnærming til lykke er annerledes enn i de fleste religioner, i den forstand at det legges større vekt på fornuft og trening enn på tro.

Det å trene sin psyke og sin personlighet med den hensikt å bli lykkelig er nettopp en av buddhismens hemmeligheter. Sinne og hat er kanskje de mest infame og skremmende av alle følelser og som sannsynligvis er av de største blokkeringene i et menneskes bevissthet. Slike følelser svekker dømmekraften og fører gjerne til følelser av ekstremt ubehag. Disse er de største hindringene for å kunne utvikle medfølelse og nestekjærlighet i tillegg til at de ødelegger moralen og sinnsroen. Det gjelder å få se den sanne naturen i sitt eget sinn. Undersøkelser i de senere årene har også vist at slike følelser kan være en viktig årsak til både sykdom og for tidlig død. Det er imidlertid vanskelig å overvinne sinne og hat bare ved å undertrykke det! Derfor må det aktivt utvikles motgift mot hat og dette kan gjøres ved å tenke tålmodighet og toleranse, bygge oppunder sin egen motivasjon og dernest praktisere disse fenomenene.

P1010168.JPG 
Lykkens Aveny 

Det å utvikle en indre tilfredshet og en større sinnsro innebærer en indre selvdisiplin som igjen er kilden til selve lykken. Det å ha en åndelig dimensjon i livet i tillegg til menneskelige egenskaper som godhet, vennlighet, medfølelse og omtanke er viktig og svært grunnleggende. Buddhisme handler om å meditere, komme over negative følelser og sinnsbevegelser – en søken etter den indre freden. Piller i hverdagen gjør en ikke lykkelig!

I buddhismen finnes det mange forskjellige teknikker og øvelser. Det er her viktig å være klok i sin tilnærming til de ulike teknikkene og ikke være for ytterliggående. Et balansert og klokt livssyn er nødvendig. Når øvelsene praktiseres, er det viktig å ha en helhetlig tilnærming samt kombinere studier og læring med øvelser i fordypelse og meditasjon. Dette er viktig for at det ikke skal oppstå ubalanse mellom akademisk og intellektuell læring og praktisk utførelse

På Holy Isle kan man gjennom meditasjon lære å finne en mening i smerte og lidelse, få en bedre forståelse av livet og akseptere at alle erfaringer har en mening. Tong-Len-øvelsen er ment å skulle trene sinnet og øke medfølelsens styrke og kraft. Dette oppnås fordi Tong-Len-meditasjonen motarbeider egoisme. Den øker sinnets styrke og kraft ved å stimulere motet, slik at vi kan åpne oss for andres lidelser. Det er viktig å lære og dernest forstå at negative følelser og handlinger er skadelige i vår søken etter lykke og at de positive følelsene er nyttige. Det gjelder å foreta forandringer i seg selv som det første skritt. Dernest kommer viktige elementer inn som overbevisning, besluttsomhet, handling og innsats. I buddhismen kan man søke en varig forandring. På Holy Isle eksisterer det så avgjort en smak av Tibet!

I disse dager oppholder det seg lærere, leger, psykologer, forretningsfolk, IT-ingeniører og musikere fra hele Storbritannia. De har alle, gjennom et år med e-korrespondanse, fulgt meditasjonsundervisningen som universitetet i Aberdeen tilbyr. Studieåret avsluttes nå med en fem dagers oppsummering på Holy Isle. Samtlige av de tilstedeværende har et stort behov for bedre å kunne forstå forbindelsen mellom kropp og sinn. De vil alle prøve å forstå sammenhengen mellom følelsesmessige opplevelser og fysisk helse. De lærer å konsentrere seg om de positive sidene ved tilværelsen og det å verdsette de utrolige mulighetene som ligger i et menneskesinn.

Sammen med denne store horden av glade mennesker, spiser jeg vegetarkost tre ganger om dagen. I den fem mål store kjøkkenhagen gror og vokser det grønnsaker som inne på kjøkkenet blir til de mest smakfulle retter. Til frokost er det grøt, cornflakes, hjemmebakt brød og honning. Utover dagen får vi grønnsaksuppe, brødkarbonader, bønnespirer, fruktcoctail, kokt ris med grønne urter, lasagne, kokte bønner, grønne salater og marmeladekake – alt er bare lekkert.

En vandring på den flere hundre år gamle stien på nedsiden av åser og fjell, langs den litt opphøyde strandkanten sørover på øya, er helsebot og gjør at verden utenfor forsvinner. Holy Isle har en rik naturarv av dyr, blomster og planter som trives godt i dette varme klimaet som også her oppnås via Golfstrømmen. Her er viltvoksende urter, som med sine dufter og dunster er med på å fyllestgjøre vandringen. Her er de ”ekte varene”, slik at godlukt på sprayflasker er helt unødvendig. De halvannen meter høye buskene med titusener av gule gorse-blomster tar av for vinden og gjør det lunt og fredfylt. Langs promenaden beiter ville og fredede sanaan-geiter, soay-sauer og eriskay-ponnier. Langs stien er det pyntet opp med fargerike steinmalerier.

P1010291.JPG 
Deltagere fra meditasjonskurset på besøk i St. Molaise-hulen fra 600-tallet. Fra venstre Marilyn Buckham, Karen Barr, Christine Carson og Pemma Ashdown. 

St.Molaises hule ligger like ved en vannkilde med en rinnende bekk som skal fortsette å klukke i all evighet. I 1263 kom kong Haakon av Norge med sin flåte i disse farvannene på vei til slaget mot skottene ved Largs. En av hans marskalker, Vigleikr, steg i land rett nedenfor, klatret opp til St. Molaises hule og hugget sitt navn med runer inn i steinveggen. I dag gynger måkene nedenfor i de samme myke bølgene. Den tre kilometer lange stien ender opp på sørspissen av øya, hvor det ligger et lite og lukket nonnesamfunn, som holder til i en gammel fyrvokterbolig. Lenger opp i lia ligger Lama Yeshe Losals meditasjonshytte samt to moderne ”huler” som hver bebos av en tysk og en fransk nonne.

Mens jeg rusler tilbake til senteret, strekker magentarøde skyer seg over himmelen, absorberer det siste ettermiddagslyset og stiller fjelltoppen Goatfell inne på øya Arran i dypt relieff. Hele landskapet er som en palett av purpurfarger. Virkningen er helt fantastisk! Den varme luften er fylt med eimen av vårens sødme og fuktigheten fra fjordarmen Forth of Clyde. Nattergalen med sine uopphørlige tryllerier synger de vakreste kjærlighetsarier. Her høres vinden som et naturens orkester. Omgivelsene berører mitt hjerte og inspirerer mitt sinn. Dette er påfyll til ”livets krukke”!

Øya er så avgjort separert fra den travle verden der ute. Her finnes hverken løgner eller annen skitt. Her kan sinnet tømmes for grums, og her kan man lære å oppnå fullstendig indre ro ved å være tilstede og å være klar over det. Her kan man rett og slett nullstille seg ved hjelp av naturen. Og midt i alt dette vakre ligger senteret der som et hvitt fjell i måneskinn.

Likevel sier Lama Yeshe Losal: ”Vi skal se med hjertet, det vesentligste er usynlig for øyet. Omfavn livet med et hjerte likt Buddhas – la det skje en forbrødring mellom folkeslag”. Holy Isle er en oase av ro og fred, og her kan man se både med øyet og med hjertet! Holy Isle kommer helt sikkert til å bli stelt veldig pent med også i fremtiden! Et opphold på øya kan faktisk forandre ditt syn på livet.

For mer opplysninger om Holy Isle:
www.holyisle.org 

Andre forespørsler:
kontakt Inger Tragethon
telefon 32764310, mobil 90848319
www.knivdronningen.no 

Slik blir 2018 for deg! Bestill et personlig årshoroskop fra Henning Hai Lee Yang.