7900 0450
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter
Få svar fra<br />klarsynte på<br />e-post!

Få svar fra
klarsynte på
e-post!

Hvilken måned er du født i?

Hvilken måned er du født i?

Hvilken hunderase passer til deg?

Hvilken hunderase passer til deg?

Spør om råd på e-post

Spør om råd på e-post

Se hva ukedagen du er født på forteller om deg!

Se hva ukedagen du er født på forteller om deg!

Spå deg selv med terninger

Spå deg selv med terninger

Har som livsoppgave å hjelpe andre

Synske Gina hos Magic Circle har som livsoppgave å hjelpe andre. Hun kan ofte lese klientens tankemønster, og samtidig fanger hun opp informasjon som kommer fra sjelen. Foruten livsveiledning, kanaliserer hun og ser dine tidligere liv. Hun kan også få kontakt med dine hjelpere.

Synske Gina Anita Kristensen (42) fra Sotra utenfor Bergen har som livsoppgave å hjelpe andre.
Synske Gina Anita Kristensen (42) fra Sotra utenfor Bergen har som livsoppgave å hjelpe andre.

Tips en venn på e-post Tekst og foto: Kari Flaata Halling

Gina Anita Kristiansen fra Sotra utenfor Bergen er forholdsvis ny hos Magic Circle, men mange har like fullt fått øynene opp for den dyktige damen. Hun har kunder fra hele landet, men også fra utlandet. En gang fikk hun telefon fra Kina, en annen gang fra England.

Ønsker du å vite mer? Nå kan du snakke Gratis med en klarsynt fra Magic Circle i hele 3 minutter!

 - Jeg hjelper mange over telefon. Folk henvender seg til meg av forskjellige årsaker: Kjærlighet og relasjoner generelt, jobb, økonomi, gjenstander som er forsvunnet osv.

Andre søker på et litt dypere plan, det være seg informasjon om karma, hva som er meningen de skal lære av de menneskene de har rundt seg i livet sitt i dag, informasjon fra hjelpere osv., sier Gina, som kombinerer healing med synskhet:

- De fleste bærer på en smerte fra barndommen som setter stengsler for resten av livet. Derfor vil jeg hjelpe folk med å finne frem til disse hendelsene og få de ut av systemet!

Alltid hatt evner

De spesielle evnene sine har Gina hatt siden barndommen:

- De rare tingene jeg så, forsto jeg ikke den gang. Jeg trodde det var noe galt med meg, så jeg torde ikke si det til noen. Evnene mine utviklet seg over tid. Da jeg var 18 år var jeg med min bror og hans to kamerater. Utpå kvelden begynte jeg og en av kameratene å snakke sammen. Da kom det indre bilder som det alltid hadde gjort, men som jeg ikke har koblet til synskhet. Men da gutten spurte om jeg var synsk, fikk jeg bekreftelse på at alt jeg så var virkelig. Denne gutten kom til å bety mye for min videre utvikling, og i lang tid brukte jeg ham til å teste mine evner.

I dag er folk mer opplyste når det gjelder synskhet og alternative ting, men slik har det ikke alltid vært:

- Ofte merket jeg at folk vek unna og ble engstelige. De var nok redde for at jeg ”leste” dem og så ting de ønsket å skjule. Jeg ble lei meg for dette. Men jeg misbruker aldri mine evner. Det er ikke slik at jeg til enhver tid er ”pålogget”. Jeg ønsker bevisst ikke å fange opp bilder eller ting fra folk rundt meg, og da skjer det heller ikke, sier Gina.

Hun utstråler en sjelden ro, noe som også gjenspeiler seg på linja hos Magic Circle. Hennes behagelige telefonstemme får klienter til umiddelbart å føle seg rolige og avslappet.

Arbeidet hos Magic Circle

Gina stortrives på linja hos Magic Circle og finner det meningsfylt å hjelpe mennesker på forskjellige måter.

- Det varierer fra person til person hva jeg sier og hvor mye jeg forteller klienten. Årsaken er at mennesker er forskjellige, noen er åpne og lette å ”lese”. De vil da få mye informasjon. Denne informasjonen kan starte en prosess i mottakeren, og denne prosessen skal man være klar for å gå gjennom. Hvis en person er veldig innelukket i sitt tankemønster, blir energien tung, noe som gjør det vanskelig for meg å gi råd og innspill. Mennesker som er mer innelukkede og skeptiske vil få informasjon som er mer tilpasset det nivået de selv står på. Da kan det være kun lite informasjon som er til det beste for vedkommende, og som vedkommende er i stand til å takle, forklarer Gina og legger til:

- Måten jeg kan bruke mine evner på best mulig måte handler om blant annet selvbevissthet. Jo mer man ser seg selv, er bevisst på hvilken energi man selv sender ut, jo mer kan man skape og forandre på framtiden, fordi fortid, nåtid og framtid alltid henger sammen i større eller mindre grad. Det er viktig å få en forløsning på negativ ladet karma, både for dette livet og det påfølgende livet. Karma er de uforløste tingene man har inni seg selv og samtidig drar med seg, bevisst eller ubevisst, inn i alle typer relasjoner man møter gjennom livet!

Kanalisering

Gina kan se tidligere liv, hjelpere og hva som skjer etter døden:

Lindmo 
Gina Anita Kristensen var med i programmet "Lindmo" på NRK1 sammen med historikerne Gunnar Rosenlund og John McNicol. Foto: Kjetil Rydland/NRK 

- Noen hjelpere er med deg hele livet og kanskje i mange andre liv, noen kommer etter behov. Jeg ser og kommuniserer ofte med mine hjelpere. En mannlig hjelper har vært med meg i mange liv. Han kommer fra Island og går i kostbare, barokke klær, men andre hjelpere kan være fattigslig kledd. Min mormor er en av hjelperne mine. Dessverre døde hun da jeg var syv år, men hun er stadig nær og har hjulpet meg ofte. Mormor hadde de samme evnene som meg. Hun sa mye som jeg ikke forsto da jeg var liten, men som jeg har hatt stor glede av senere!

Det gir Gina stor glede å kunne formidle budskap fra avdøde, noe som kan ha stor betydning for klienten:

- Jeg ser hvor godt det er for noen å få svar fra avdøde slektninger. Jeg tilpasser meg klienten og har tillit til at mine hjelpere og klientens hjelpere sender meg de bildene og den informasjonen som personen er mottakelig for å høre!

- Jeg er av den oppfatning at dette livet er det viktigste av alt. Det er en årsak til at vi alle er her på jorden. Vi har alle hver vår rolle. Jeg mener derfor at man bør ikke grave seg for dypt inn i tidligere liv og karma. Noen blir ”hektet” på slik informasjon og glemmer å legge fokus på livet man lever her og nå. Likevel finner jeg det hensiktsmessig noen ganger, når klienten er klar og moden for det, å ta en titt tilbake, få en viss mengde informasjon som skal bearbeides for å ”komme på plass” i klienten, forløse gammel karma som man ikke trenger å bruke tid og krefter på å opprettholde, noe mange mennesker gjør, om enn ubevisst!  

Kjærlighet og partner

- Noen ganger er det vanskelig for meg som synsk å gi råd om framtiden, hvis klienten ikke selv er villig til å forandre seg og gi slipp på de ting som hindrer klienten å nå sine mål og få sine ønsker oppfylt, sier Gina, som ofte kan ”lese” klientens tankemønster. Samtidig fanger hun også opp informasjon som kommer fra sjelen.

- Det er mange som stiller spørsmål om kjærlighet og partner. De mennesker vi tiltrekker oss står alltid i samsvar med noe vi selv sender ut. For å bryte meningsløse mønstre, må vi tørre å gå gjennom de forandringer i oss selv som tilsier at energien vår forandrer seg. Hvis vi ønsker oss respekt fra en partner, må vi begynne med å respektere oss selv. Hvis vi ønsker oss en partner som gir oss kjærlighet, må vi først gi kjærlighet. Det vi gir, vil vi få tilbake og forsterkes i oss selv, forklarer hun og understreker at når hun nevner respekt, så er dette noe vi ønsker oss fra et ego basert ståsted. Når to mennesker møter hverandre ut fra et sjelsmessig ståsted, vil dette med respekt, åpenhet, ærlighet, gjensidighet, samhørighet osv. falle helt naturlig, forklarer Gina.

Det er noe hun sjelden eller aldri svarer på: Tema som utroskap, barnefordelingssaker og lotto. Hun mener at enkelte ting bør man finne ut av på sin egen måte, når tiden er inne for det.

- Når mennesker kontakter meg angående kjærlighet, prøver jeg ikke bare å snakke om den perfekte partneren man kommer til å møte en gang i fremtiden. Jeg prøver å si hva klienten må gjøre med seg selv for å aktivere den energien som handler om den fremtidige partneren. For klienter som allerede er i et forhold, prøver jeg å legge fokus på hva man kan lære av partneren sin, uansett hvor dårlig forholdet oppleves av klienten selv. Det kan være lett å bli stående fast i et negativt forhold. Det er vanskelig å løsrive seg fra den trygghet det tross alt gir. Men vi har alle noe å lære av hverandre, og all lærdom kan det komme noe godt ut av. Det er opp til oss selv hvor lenge vi ønsker å bli værende i et slikt forhold.

- Etter min erfaring vil det ofte hjelpe klienten å få informasjon om hvilken type karma som ligger mellom han/henne og partneren. Når klienten får forståelse og innsikt i hvorfor han/hun i utgangspunktet tiltrakk seg denne personen, kan det bidra til en forløsning på noe inni en selv, som vil være til hjelp til neste steg, nemlig løsrivelse!

Verdifull lærdom

Gina har reist mye, deltatt på mange forskjellige kurs verden over, og har lest mange bøker.  Alt dette har gitt henne uvurderlig kunnskap og lærdom.

Gina 12 
Meditasjon med krystaller 

- Jeg er takknemlig over å ha truffet så mange fine mennesker på min vei. Alle har de vært verdifulle på sin måte, mener hun.

Det siste kurset Gina deltok på, var for to år siden, et meditasjons- og tai chi kurs i Spania. Kursholder var dyktig og hadde mye innsikt, men i ettertid forsto hun hovedgrunnen til at hun følte en dragning mot å delta på dette kurset:

- Jeg møtte Jacky fra England og Monica fra Irland, mine søstre fra tidligere liv. Siden har vi hatt ukentlig kontakt, og i august i fjor traff vi hverandre på flyplassen Gatwick utenfor London og kjørte til en by som heter Wells. Det var en koselig, liten by hvor jeg straks følte meg hjemme. Vi besøkte også andre byer som lå i området, Glastonbury og Bath. Det vi opplevde på disse 10 dagene var healing i praksis. Vi var på samme frekvens og i harmoni med både vår egen og de andres energi. Turen til England ga meg verdifull lærdom.

- Hva gjør du på fritiden?

- Jeg mediterer, trener og går tur i skogen. Familien betyr mye for meg. Ungene mine vokser til, og jeg gleder meg over å følge den utviklingen de selv går gjennom. Min sønn på 23 år har bodd for seg selv noen år og studerer på universitetet. Mine døtre på 16 og 18 år er åpne, kloke mennesker, og jeg lærer noe av dem, stort og smått, nesten hver eneste dag. De er noen av mine aller største læremestere på jorden, svarer den stolte mamma. 

Mer bevissthet

– Vi har lært deg å kjenne som en spesiell dame med stor innsikt og evne til å hjelpe andre mennesker. Ganske spesielt er det også at du er født 12.12.12?

- Det er noen astrologer som har laget kart for meg på denne datoen, og ifølge dem er det en spesiell dato, ja! svarer Gina, uten å utdype det noe nærmere.

Med så mye livserfaring på godt og vondt, har lysarbeideren fra Bergen en stor kilde å øse av, som hun kan dele med klientene hos Magic Circle.

- Min livserfaring har gitt meg lærdom og forståelse som jeg ikke vil være foruten. Den største forskjellen, for min egen del, er at jeg lever livet mitt med mer bevissthet. Jeg har lært hvor viktig det er med selvinnsikt, bevissthet, selvransakelse, gi slipp på fortiden, ta ansvar osv. Jeg lever livet mitt i tillit, og denne tilliten kommer fra sjelen, ikke fra ego, forklarer Gina og legger til at hvis hun kan bidra til å hjelpe andre mennesker med dette, ja, da finnes det ingen større glede. Da har hun utfylt sin misjon:

- La oss ikke sitte fast i ego og dets begrensninger. La oss ikke være redde lenger. Tiden er kommet for å skape forandring. Vi får til enhver tid den hjelp vi trenger. Men uten bevissthet ser vi det ikke og forblir i mørket. Vi må alle gå denne veien som trenges for å finne den friheten i oss selv. Mange ganger er det tungt og vanskelig, så tungt at vi tror at vi ikke kommer oss gjennom det. Ego vil alltid protestere på forandringer. Det er vårt sinn som må forandres først og fremst. Alt det andre; fred, glede, tillit, kommer helt av seg selv i kjølvannet av det første. Men vi tør. Og vi vil. Og vi kan!

Gina har forandret livet mitt

Mitt navn er Monica Duffy. Jeg er en lærer fra Irland og møtte Gina på et kurs i Spania i 2010. Hun utstrålte varme, ekte empati og oppriktighet, så jeg fulgte min intuisjon og bestemte meg for å åpne opp for hva denne damen kunne lære meg.

IMG_0578 
Gina og Monica i Glastonbury, England. Foto: Privat

I mange år hadde jeg vært desperat etter å lindre min indre uro. Jeg praktiserte en type meditasjon kalt Mindfulness, som hjalp noe, men det var stadig en slags desperasjon inni meg over i det hele tatt å være på denne jord.

Innen jeg traff Gina, var jeg skeptisk til alt eksisterende som ikke kunne bevises eller forklares. Da hun fortalte meg hva slags jobb hun hadde, og hun kunne fortelle troverdige og treffsikre ting om mine foreldre (min far døde i 2003), gjorde det et sterkt, emosjonelt inntrykk på meg. Jeg kan ikke forklare det, men hun bidro til en svært positiv og kraftfull forandring i meg, som startet i det øyeblikk jeg møtte henne. En del av healingen lå i at hun viste meg varme og forståelse og hadde tro på meg som menneske.

2011 var et veldig godt år. Jeg prøvde ting som jeg ikke hadde gjort før, for eksempel camping. I det hele tatt har jeg fått mer mot og blitt mer selvsikker når det gjelder å gjøre nødvendige forandringer. Jeg føler nå, uten tvil, at jeg er mester over min egen skjebne, og at livet kan være en reise full av muligheter for personlig vekst, som må tas skritt for skritt. Jeg er også glad for å kunne si at jeg har forandret meg til å bli en selvsikker, sosial sommerfugl. Venner har også kommentert de positive forandringene i meg, og jeg forstår hva de mener!

Gina og jeg holder regelmessig kontakt på email, forteller hverandre hvordan det går og deler utfordringer i livet. Hun har hatt en utrolig positiv innflytelse på meg og har gitt meg mot til å være meg selv! Hvordan? Kanskje nettopp på grunn av vennskapet vi deler?

Monica Duffy

For meg er Gina mye mer enn å være synsk

Jeg hørte om Gina for åtte år siden, da jeg var 18 år. Jeg var ung og nysgjerrig på det alternative. Spesielt var jeg interessert i å få vite om det kunne være en rød tråd gjennom alle mine liv, hvis det virkelig var slik at jeg hadde levd flere liv. Jeg hadde forestilt meg at en typisk synsk var en med langt, svart hår, masse sminke og en spåkule i fanget. Gina var ikke slik. Hun var mer enn en vanlig flott dame, men jeg kunne se at de vakre isblå øynene hennes ser mer enn de fleste øyne gjør.

Gina sa at hun mente det var viktigere for meg å prate om dette livet, fordi jeg hadde levd mange liv med samme livsmønster, og nå var det på tide å komme seg ut av dette mønsteret. Hovedoppgaven jeg hadde hatt å løse i så mange liv var ikke å la meg tråkke på. Jeg sa meg enig og ventet spent på det hun hadde å fortelle. Hun pratet om oppveksten min, om mine foreldre, søsken, skolen, venner og traumer. Jeg har som de fleste opplevd vonde og vanskelige ting. Men jeg tror jeg med hånden på hjertet kan si at jeg har hatt mye mer enn de fleste å stri med i den første tiden av mitt liv. Jeg hadde ikke åpnet meg for mange om disse problemene, fordi jeg opplevde tidlig at jeg ikke ble hørt, trodd på eller det var ingen som kunne hjelpe meg. Det var vondt da Gina kartla dette for meg, men samtidig en enorm befrielse. Endelig var det en som forsto akkurat hvordan jeg hadde det.

Før timen hos Gina, hadde jeg gitt opp håpet om at jeg noen gang skulle få det godt. Jeg trodde det var meningen jeg skulle leve et liv i sorg og smerte. Det var en AHA opplevelse for meg å forstå at jeg skulle ut av det denne gangen, bare jeg trodde på det og jobbet for det. Fra den dagen begynte jeg å stå opp for meg selv og sette meg selv i første rekke.

Jeg har gått til Gina ca. en gang i året, og hun har forutsett de mest vidunderlige ting for meg, som faktisk har hendt. Ingenting av det hun har sagt om fremtiden min har vist seg å være feil. Men det er mye som gjenstår som jeg ikke er kommet til enda, og jeg gleder meg.

For meg er Gina mye mer enn å være synsk. Hun er den beste rådgiver, terapeut og coach. Hun forteller meg ikke noe jeg ikke burde vite. For hver gang jeg har pratet med henne, forstår jeg så mye mer om hvorfor ting er som de er, og jeg får mulighet til å arbeide med utfordringer på en annen og bedre måte. Jeg klarer å slappe av og nyte det som skal komme. Jeg mener det er takket være Gina at jeg endelig har klart å bryte mønsteret, og at jeg nå lever det livet som er ment for meg; lykkelig, og i stand til å utvikle og utnytte mine potensialer.

Monica Reistad

Slik blir 2018 for deg! Bestill et personlig årshoroskop fra Henning Hai Lee Yang.