7900 0450
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter

Alternative Ord og Uttrykk

Tilbake

Yin og Yang

Kinesisk symbolbegrep om motsetningene som utfyller hverandre.

Filosofien bygger på den 5000 år gamle zen-buddistiske lære hvor alle ting i universet oppdeles i to ulike krefter: Yin og Yang. Kreftene utfyller hverandre, og den ene kan ikke eksistere uten den andre.

Yin oppfattes som den feminine, yang som den maskuline.