7900 0450
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter

Alternative Ord og Uttrykk

Tilbake

Sjaman

Sjamanisme er nært knyttet til naturens mysterier, og den individuelle sjaman søker fortrinnsvis sine visjoner i naturen.

Skytsånder er sjamanens hjelpeånder. De fungerer som veiledere, lærere og beskyttere og gir sjamanen kraft. Ofte opptrer disse åndene i dyreskikkelse, derav navnet kraftdyr.

Sjamanen arbeider i en endret bevissthetstilstand,  jobber med Moder Jord og naturens kraft og kan ved hjelp av trommer, sang og kraftdyr reise til ”den andre virkelighet”, åndenes verden og få kraft og kunnskap til å bruke i vår verden. Sjamanen kan også la andre mennesker reise til "den andre virkelighet".

Arkeologer har funnet bevis for sjamaners virksomhet mer enn 30 000 år tilbake (Steinaldertid). 

Man finner fortsatt i dag sjamaner som overleverer sin tradisjon fra generasjon til generasjon, men de fleste ”moderne” sjamaner får sin viten gjennom den oppblomstringen sjamanisme har hatt i vestlige samfunn.