7900 0450
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter

Alternative Ord og Uttrykk

Tilbake

Heks

Heks (av tysk hexe) betegner en utøver av trolldom (skademagi).

Hekseprosessene var i Norge mest utbredt fra 1570-årene til 1695, og 307 mennesker ble henrettet for hekseri her til lands. 

Betegnelsen heks brukes i Norge også i dag, men da i forbindelse med medlemmer av moderne heksebevegelser, som ”wicca”.