7900 0450
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter

Alternative Ord og Uttrykk

Tilbake

Coaching

Coaching er en forandringsprosess som handler om utvikling og suksess.

Blir brukt for å støtte en persons tenkemåte for økt selvtillit og for å nå sitt mål. Hensikten med coaching er blant annet at klientene oppnår klarhet i hvem de er, hva de gjør og i hvilken retning de skal gå.

Teknikkene og metodene som brukes i coaching kommer i stor grad fra Nevro Lingvistisk Programmering og arbeidet til Anthony Robbins, som er verdens ledende coach.