7900 0450
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter

Alternative Ord og Uttrykk

Tilbake

Runer

Runer er symboler med ulike betydninger risset inn i stein. Et godt hjelpemiddel i spådom.

Opprinnelig er runer et skriftspråk som ble brukt i de germanske områdene fra like etter Kristi fødsel frem til 1800-tallet. Mange runeinnskrifter er bevart fordi de ble risset og hogd i runesteiner.

En av de eldste runeinnskriftene, og trolig den eldste kjente i Norge, er funnet på en spydspiss fra Øvre Stabu på Toten. Innskriften lyder ”raunijaR” (”opplever”, ”erfarer”), og stammer fra om lag 200 e.Kr.