7900 0450
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter

Alternative Ord og Uttrykk

Tilbake

Vardøger

Vardøger er å høre og/eller se et menneske komme, men så viser det seg at de er ikke der likevel. 10 minutter senere kan du igjen se og/eller høre at vedkommende kommer, og nå er det virkelighet.

Vardøger er beslektet med varsler.