7900 0450
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter

Alternative Ord og Uttrykk

Tilbake

Synsk

En synsk/klarsynt har evnen til å se eller fornemme ting på et ikke-fysisk plan (fransk: Clairvoyance).

Det er mulig for en klarsynt å se inn i fremtiden, men man kan også hente informasjon om nåtid eller fortid. I dypet av bevisstheten ligger alt lagret.

Når man går inn i en tilstand av utvidet bevissthet, oppleves at tid og rom opphører. Det er her klarsynte kan hente informasjon om fortid, nåtid og fremtid.

Det strides om klarsynthet er medfødt, men mye tyder på at det er mulig for alle å lære dette, ihvertfall hvis man tar i betraktning alle kurstilbudene som florerer på markedet.