7900 0450
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter

Alternative Ord og Uttrykk

Tilbake

Drømmetydning

Drømmetydning er prosessen med å finne meninger med drømmer. En tar utgangspunkt i det manifeste drømmaterialet (det en husker fra drømmen) for å finne det latente drømmaterialet (drømmens skjulte menig). Det latente drømmeinholdet skal gi drømmeren oversikt om sine ubevisste ønsker, tanker og begjær.

Egypterne og grekerne så på drømmer som visjoner fra gudene. Gjerne i form av en profeti. De mente altså at drømmene hadde guddommelig stimuli. Drømmene skulle fortelle dem om hva som kom til å skje (å være sanndrømt). Denne oppfatning om drømmenes stimuli hold seg lenge og enkelte holder på den den dag i dag. 

Drømmenes tre severdighet er knyttet til drømmematerialet. Drømmematerialet er objektene i drømmen. For eksempel landskapet drømmen finner sted i eller et menneske en kjenner. Den første av drømmens severdigheter er at drømmen foretrekker det uviktige (ting og personer som en ikke reflekterte mye om når en opplevede dem i våkentilstand). Den andre severdighet er at drømmen som oftest foretrekker opplevelser fra drømmedagen (dagen før en drømte). Den siste severdighet med drømmen er at den behersker minner fra vår tidligste barndom som vi i våken tilstand er ute av stand til å memorere.