7900 0411
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter

Alternative Ord og Uttrykk

Tilbake

Kinesiske dyretegn

Dato fra Dato til Stjernetegn  Element  
1924-02-05 1925-01-23 Rottens år  Tre  yang
1925-01-24 1926-02-12 Oksens år  Tre  yin
1926-02-13 1927-02-01 Tigerens år  Ild  yang
1927-02-02 1928-01-22 Harens år  Ild  yin
1928-01-23 1929-02-09 Dragens år  Jord  yang
1929-02-10 1930-01-29 Slangens år  Jord  yin
1930-01-30 1931-02-16 Hestens år  Metall  yang
1931-02-17 1932-02-05 Geitas år  Metall  yin
1932-02-06 1933-01-25 Apens år  Vann  yang
1933-01-26 1934-02-13 Hanens år  Vann  yin
1934-02-14 1935-02-03 Hundens år  Tre  yang
1935-02-04 1936-01-23 Grisens år  Tre  yin
1936-01-24 1937-02-10 Rottens år  Ild  yang
1937-02-11 1938-01-30 Oksens år  Ild  yin
1938-01-31 1939-02-18 Tigerens år  Jord  yang
1939-02-19 1940-02-07 Harens år  Jord  yin
1940-02-08 1941-01-26 Dragens år  Metall  yang
1941-01-27 1942-02-14 Slangens år  Metall  yin
1942-02-15 1943-02-04 Hestens år  Vann  yang
1943-02-05 1944-01-24 Geitas år  Vann  yin
1944-01-25 1945-02-12 Apens år  Tre  yang
1945-02-13 1946-02-01 Hanens år  Tre  yin
1946-02-02 1947-01-21 Hundens år  Ild  yang
1947-01-22 1948-02-09 Grisens år  Ild  yin
1948-02-10 1949-01-28 Rottens år  Jord  yang
1949-01-29 1950-02-16 Oksens år  Jord  yin
1950-02-17 1951-02-05 Tigerens år  Metall  yang
1951-02-06 1952-01-26 Harens år  Metall  yin
1952-01-27 1953-02-13 Dragens år  Vann  yang
1953-02-14 1954-02-02 Slangens år  Vann  yin
1954-02-03 1955-01-23 Hestens år  Tre  yang
1955-01-24 1956-02-11 Geitas år  Tre  yin
1956-02-12 1957-01-30 Apens år  Ild  yang
1957-01-31 1958-02-17 Hanens år  Ild  yin
1958-02-18 1959-02-07 Hundens år  Jord  yang
1959-02-08 1960-01-27 Grisens år  Jord  yin
1960-01-28 1961-02-14 Rottens år  Metall yang
1961-02-15 1962-02-04 Oksens år  Metall  yin
1962-02-05 1963-01-24 Tigerens år  Vann  yang
1963-01-25 1964-02-12 Harens år  Vann yin 
1964-02-13 1965-02-01 Dragens år  Tre  yang
1965-02-02 1966-01-20 Slangens år  Tre yin 
1966-01-21 1967-02-08 Hestens år  Ild  yang
1967-02-09 1968-01-29 Geitas år  Ild  yin
1968-01-30 1969-02-16 Apens år  Jord  yang
1969-02-17 1970-02-05 Hanens år  Jord  yin
1970-02-06 1971-01-26 Hundens år  Metall  yang
1971-01-27 1972-02-14 Grisens år  Metall  yin
1972-02-15 1973-02-02 Rottens år  Vann yang
1973-02-03 1974-01-22 Oksens år  Vann  yin
1974-01-23 1975-02-10 Tigerens år  Tre  yang
1975-02-11 1976-01-30 Harens år  Tre  yin
1976-01-31 1977-02-17 Dragens år  Ild  yang
1977-02-18 1978-02-06 Slangens år  Ild  yin
1978-02-07 1979-01-27 Hestens år  Jord yang
1979-01-28 1980-02-15 Geitas år  Jord  yin
1980-02-16 1981-02-04 Apens år  Metall yang
1981-02-05 1982-01-24 Hanens år  Metall  yin
1982-01-25 1983-02-12 Hundens år  Vann  yang
1983-02-13 1984-02-01 Grisens år  Vann  yin
1984-02-02 1985-02-19 Rottens år  Tre yang
1985-02-20 1986-02-08 Oksens år  Tre  yin
1986-02-09 1987-01-28 Tigerens år  Ild yang
1987-01-29 1988-02-16 Harens år  Ild  yin
1988-02-17 1989-02-05 Dragens år  Jord yang
1989-02-06 1990-01-26 Slangens år  Jord  yin
1990-01-27 1991-02-14 Hestens år  Metall yang
1991-02-15 1992-02-03 Geitas år  Metall  yin
1992-02-04 1993-01-22 Apens år  Vann yang 
1993-01-23 1994-02-09 Hanens år  Vann  yin
1994-02-10 1995-01-30 Hundens år  Tre yang
1995-01-31 1996-02-18 Grisens år  Tre  yin
1996-02-19 1997-02-06 Rottens år  Ild  yang
1997-02-07 1998-01-27 Oksens år  Ild  yin
1998-01-28 1999-02-15 Tigerens år  Jord  yang
1999-02-16 2000-02-04 Harens år  Jord  yin
2000-02-05 2001-01-23 Dragens år  Metall yang 
2001-01-24 2002-02-11 Slangens år  Metall  yin
2002-02-12 2003-01-31 Hestens år  Vann  yang
2003-02-01 2004-01-21 Geitas år  Vann  yin
2004-01-22 2005-02-08 Apens år  Tre yang 
2005-02-09 2006-01-28 Hanens år  Tre yin 
2006-01-29 2007-02-17 Hundens år  Ild  yang
2007-02-18 2008-02-06 Grisens år  Ild  yin
2008-02-07 2009-01-25 Rottens år  Jord  yang
2009-01-26 2010-02-13 Oksens år  Jord  yin
2010-02-14 2011-02-02 Tigerens år  Metall  yang
2011-02-03 2012-01-22 Harens år  Metall  yin
2012-01-23 2013-02-09 Dragens år  Vann  yang
2013-02-10 2014-01-30 Slangens år  Vann  yin
2014-01-31 2015-02-18 Hestens år  Tre  yang
2015-02-19 2016-02-07 Geitas år  Tre  yin
2016-02-08 2017-01-27 Apens år  Ild  yang
2017-01-28 2018-02-15 Hanens år  Ild  yin
2018-02-16 2019-02-04 Hundens år  Jord  yang
2019-02-05 2020-01-24 Grisens år  Jord  yin
2020-01-25 2021-02-11 Rottens år  Metall  yang
2021-02-12 2022-01-31 Oksens år  Metall  yin
2022-02-01 2023-01-21 Tigerens år  Vann  yang
2023-01-22 2024-02-09 Harens år  Vann  yin
2024-02-10 2025-01-28 Dragens år  Tre  yang
2025-01-29 2026-02-16 Slangens år  Tre  yin
2026-02-17 2027-02-05 Hestens år  Ild  yang
2027-02-06 2028-01-25 Geitas år  Ild  yin
2028-01-26 2029-02-12 Apens år  Jord  yang
2029-02-13 2030-02-02 Hanens år  Jord  yin
2030-02-03 2031-01-22 Hundens år  Metall  yang
2031-01-23 2032-02-10 Grisens år  Metall  yin
2032-02-11 2033-01-30 Rottens år  Vann  yang
2033-01-31 2034-02-18 Oksens år  Vann  yin
2034-02-19 2035-02-07 Tigerens år  Tre  yang
2035-02-08 2036-01-27 Harens år  Tre  yin
2036-01-28 2037-02-14 Dragens år  Ild  yang
2037-02-15 2038-02-03 Slangens år  Ild  yin
2038-02-04 2039-01-23 Hestens år  Jord  yang
2039-01-24 2040-02-11 Geitas år  Jord  yin
2040-02-12 2041-01-31 Apens år  Metall yang 
2041-02-01 2042-01-21 Hanens år  Metall  yin
2042-01-22 2043-02-09 Hundens år  Vann  yang
2043-02-10 2044-01-29 Grisens år  Vann  yin