7900 0450
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter
Få svar fra<br />klarsynte på<br />e-post!

Få svar fra
klarsynte på
e-post!

ALVA - dyktig klarsynt samtaleterapeut

ALVA - dyktig klarsynt samtaleterapeut

Hvilken hunderase passer til deg?

Hvilken hunderase passer til deg?

Spå deg selv med terninger

Spå deg selv med terninger

Spør om råd på e-post

Spør om råd på e-post

Se hva ukedagen du er født på forteller om deg!

Se hva ukedagen du er født på forteller om deg!

Nye teorier om Stonehenge

Den mystiske steinsirkelen Stonehenge i Avesbury, Wiltshire har blitt knyttet til de keltiske druidene og førkristen religion. Den sirkelformede steinformasjonen er en av de største turistattraksjonene i England. En interessant studie viser at Stonehenge antagelig har vært omgitt av hekkeplanter for å hindre innsyn i hemmelige ritualer.

Stonehenges vakre stenformasjoner
Stonehenges vakre stenformasjoner

Hva meningen med Stonehenge er, har vi aldri fått et virkelig svar på, men forskere mener at det spesielle monumentet ble brukt til spirituelle eller religiøse bevegelser. Stonehenge har opp gjennom tidene vært gjenstand for mange fantastiske teorier, alt fra heksekunst, magiske kraftlinjer i jorden og besøkende fra verdensrommet.

Les også:
Møter mennesker i lys og kjærlighet
Kornsirkelsommer

En studie fra 2009 er igjen oppe til nye diskusjoner. Studien fra English Heritage avdekket spor etter to sirkelformede hekker som omga monumentet og antagelig stanset tilskueres innsyn i hemmelige ritualer. Disse hekkene besto muligens av tornebusker eller trær og skal ha blitt plantet for ca. 3600 år siden.

Ring for å bli spådd

Selv om teorien om at Stonehenge hadde et slikt stengsel mot tilskuere ikke er bevist, så er dette så langt den beste forklaringen arkeologene kan gi. De grunne hekkene er så vidt synlige for det blotte øyet.

Tidligere arkeologisk forskning på Stonehenge har fokusert nesten utelukkende på megalittene (de store steinene). Nesten ingen har gransket vegetasjonen omkring steinene. Det var en landskapsoppmåling med overflatelasere som førte til oppdagelsen av fundamentene til det som kan ha vært hekker eller beplantninger med trær. Årsaken til at det tok så lang tid før dette ble oppdaget, er at man må ned på knær og hender for å få øye på den svake forhøyningen etter hekkene.

Et annet funn omfatter en flattrykt haug, trolig en gravhaug, en av mange gravplasser i området omkring Stonehenge.

Fakta om Stonehenge

Forskerne mener ganske sikkert at Stonehenge ble bygd i tre faser. Sirkelen ble påbegynt rundt 3100 f.Kr. og besto av 56 steiner. Mellom ca. 3000-2800 f.Kr. ble sirkelen påbygd med 82 blåaktige steiner. Fra 2600-1600 f.Kr. ble området endret igjen. Denne fasen omtales blant annet som ”Sarsen”-sirkelen og danner den ytre ringen som du kan se i dag.

Skrevet av Kari Flaata Halling

Kilde: Vi Menn, Britannia.com og Wikipedia.