7900 0450
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter
Få svar fra<br />klarsynte på<br />e-post!

Få svar fra
klarsynte på
e-post!

ALVA - dyktig klarsynt samtaleterapeut

ALVA - dyktig klarsynt samtaleterapeut

EMBLA - svarer på kjærlighetsspørsmål

EMBLA - svarer på kjærlighetsspørsmål

Se hva ukedagen du er født på forteller om deg!

Se hva ukedagen du er født på forteller om deg!

Har du en falsk venn???

Har du en falsk venn???

Mannen i ditt liv – ja, hvem er egentlig det?

Mannen i ditt liv – ja, hvem er egentlig det?

Fleksibel arbeidstid gir bedre helse

En langtidsstudie av amerikanske arbeidstagere konkluderer med at man får bedre helse med fleksibel arbeidstid. Mindre fokus på når og hvor arbeidet utføres, får ansatte til å sove mer og ta bedre vare på helsa.

Tips en venn på e-post Tekst: Kari Flaata Halling

Forskere ved University of Minnesota fulgte 608 kontormedarbeidere ved hovedkvarteret til Best Buy i Richfield gjennom et skifte fra tradisjonell arbeidstid til såkalt Results Only Work Environment.

Les også:
Føler du deg stressa?
En god latter motvirker smerte

Det innebar at bedriften ikke lenger fulgte med på når og hvordan jobben ble gjort, men konsentrerte seg bare om resultatene de ansatte oppnådde. Dermed kunne arbeidstagerne være mer fleksible uten å konferere med de overordnede.

– Vår studie viser at det å gå fra å betrakte tid på arbeidsplassen som et tegn på produktivitet til å legge vekt på faktiske resultater kan skape et arbeidsmiljø som fremmer sunn adferd og velvære, sier professor Phyllis Moen fra University of Minnesota.

Moen og hennes kollegaer konkluderte også med at ansatte som hadde en fleksibel arbeidsplass sov nesten en time mer nettene før de skulle på jobben. Ansatte følte seg også mindre forpliktet til å jobbe når de var syke, og de var raskere til å oppsøke lege, selv om de hadde mye å gjøre. 

I tillegg ga det nye systemet de ansatte en følelse av å ha kontroll over sine egne liv, og dette reduserte konflikter mellom jobb og familieliv.

Arbeidstagerne kunne dermed gi tilbakemelding om at de hadde fått bedre helse, mestret arbeidsoppgavene på en bedre måte, hadde følelsen av å ha mer energi og bedre søvnkvalitet.

KILDE: forskning.no 

Slik blir 2018 for deg! Bestill et personlig årshoroskop fra Henning Hai Lee Yang.