7900 0450
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter
Få svar fra<br />klarsynte på<br />e-post!

Få svar fra
klarsynte på
e-post!

ALVA - dyktig klarsynt samtaleterapeut

ALVA - dyktig klarsynt samtaleterapeut

Spør om råd på e-post

Spør om råd på e-post

Har du en falsk venn???

Har du en falsk venn???

Mannen i ditt liv – ja, hvem er egentlig det?

Mannen i ditt liv – ja, hvem er egentlig det?

EMBLA - svarer på kjærlighetsspørsmål

EMBLA - svarer på kjærlighetsspørsmål

Baby Bernadotte

Vi tok en prat med vår anerkjente astrolog Hai Lee Yang og dette er hva han har å si om Prinsesse Estelle

Hun er filosofisk og elsker frihet og vide horisonter, og disse behovene avspeiler seg i hennes valg av retninger i livet. Hun er lykkeligst i en situasjon som rommer mulighet for dynamikk, konstant forandring og løfter for fremtiden. Hun arbeider gjerne i pionerforetagender, særlig hvis de har forbindelser til utlandet eller rommer mulighet for å utvide sin indre eller ytre horisont. Hun er et menneske med ytterst sterke overbevisninger, og hun tror lidenskapelig på rettferdighet.

Ønsker du å vite mer? Nå kan du snakke Gratis med en klarsynt fra Magic Circle i hele 3 minutter!

Da hennes idealer betyr alt for henne, har hun behov for å se arbeidet sitt påvirke samfunnet på en eller annen måte. Det er også viktig for henne å føle at det er en større mening med det hun gjør. Å vinne andre menneskers hjerte og sinn er betydningsfullt, og derfor involverer hun seg kan hende i videreutdannelsesprosjekter, rådgivning, forlagsvirksomhet og medier, eller med å forme den offentlige mening på en eller annen måte.
 
Hun kan forvente å høste fordeler, særlig hvis hun drar nytte av sine intellektuelle ferdigheter og sosiale innflytelse. Hun tar sitt yrkesliv svært alvorlig og lever opp til de mange utfordringene hun møter i løpet av karrieren sin. Da hun formidler en atmosfære av effektivitet og selvdisiplin, tiltrekkes hun av en stilling med autoritet. Hennes mangel på selvtillit og en viss sjenanse overfor andre kan forhindre henne i å komme henne frem, men jo eldre hun blir, desto flinkere blir hun til å overvinne usikkerheten sin.

Hennes personlighet rommer mange forskjellige aspekter, og det er vanskelig for både henne selv og andre å finne ut hvem hun er, og hva hun representerer. Hun tar kanskje livet alvorlig, men hun kan være i villrede med hensyn til å finne den sanne mening med det hun gjør.

Hun er sensitiv med ekte kjærlighet og omsorg for andre. Som idealist og drømmer kan hun nekte å akseptere de tøffe metodene i verden, og hele tiden velge å tro det beste om andre. Til tider føler hun seg misforstått, og mangel på illusjoner kan føre til større kriser. Det er opp til henne selv å unngå å komme i umulige situasjoner, som uunngåelig fører til skuffelser. Hun har talent for kreativt arbeid, og hun kan også fungere i en hjelpende rolle. Hun kan imidlertid lykkes med alt det hun går i gang med, når det bare inspirerer henne.

Med hennes naturlige medfølende vesen og hennes forståelsesfulle natur kan hun få suksess på kreative områder eller ved å arbeide med mennesker som virkelig har behov for følelsesmessig hjelp. Hun oppfanger sansemessige tilstander som andre mennesker ikke er klar over, og noen av de største vendepunktene i livet hennes kommer når hun utvikler en dyp forståelse for de skjulte kreftene i livet, i menneskelige forhold og i naturen. Hun er ikke særlig motivert av personlig prestisje eller materielle fristelser, og hun er kanskje villig til å ofre egen velstand til fordel for andre. Hun er virkelig nødt til å unngå å dyrke negative følelser om å ha alle odds imot seg. Det skjer bare fordi hun ikke greier å sette grenser for hvor mye hun er parat til å gjøre for andre.

Hun er et særdeles fantasifullt menneske med talent for kreativt arbeid og tenkning. Hennes ideer og meninger veller gjerne frem av forskjellige inntrykk og udefinerbare sansefornemmelser. Hun pleier faktisk å lage en fremstilling av ideene sine på en indre filmstrimmel og omsette disse bildene i ord. Det gir naturligvis et stort kreativt potensial, som er nyttig på mange yrkesmessige områder. På den andre siden er hun kanskje ikke så dyktig til å uttrykke seg på en saklig og sammenhengende måte. Hun lar seg lett påvirke av andre mennesker og deres ideer, og har behov for fred og ro for å fungere optimalt. Hun lar seg lett distrahere og har behov for å føle seg inspirert hvis hun skal prestere et godt stykke arbeid.
 
Personlig frihet og ære er viktigere verdier for henne enn materielle ervervelser og høy sosial status. Hun nyter å ta en sjanse og stimuleres av spenningen ved å møte nye mennesker. Hun tillater ikke seg selv å bli påvirket av andre i sin bedømmelse av mennesker. Kvinner med denne planetstillingen er meget uavhengige og tillater svært sjelden seg selv å komme i en posisjon der de kan bli herset med av menn. Som kvinne forakter hun kanskje den tradisjonelle oppfattelsen av kvinnelighet og nyter faktisk å kjempe deg frem.

Håndanalyse - Hånden avslører alt!

Av natur kommer hun til å være et hardt arbeidende menneske med stort talent for analyse og forskning. Hun har også fine organisasjonsmessige evner og en naturlig samvittighetsfullhet med hensyn til å fullføre oppgavene sine. Hun har faktisk en tendens til å være litt av en perfeksjonist. Selv om det er en fin kvalitet når det dreier seg om å arbeide med ting - spesielt regnskap, arkiv, planlegging osv. - kan det skape problemer i omgang med mennesker. Kollegene hennes kan finne henne for kritisk, og hennes tilbøyelighet til å dukke ned i den minste detalj kan bety at hun bruker for lang tid på å gjøre ferdig en oppgave eller å få overblikk. Hun arbeider hardt, muligens for hardt. Hvis hun lærer å mestre din naturlige evne til å delegere, kan du få tid til å slappe av.
 
Uttrykt i hennes egen karriere opplever hun at hun påtar seg en profesjonell rolle der hennes dømmekraft og diplomatiske evner er viktige. Hun kommer til å føle seg ofte klemt mellom mennesker med forskjellige synspunkter, og hennes ord veier tungt i disse situasjonene. Hun er sen til å dømme og sterkt opptatt av alle former for rettergangsfeil. Hun er flink til å omgås mennesker og kan i så henseende oppnå en stilling med autoritet. Hennes egen rolle i samfunnet er viktig for henne, og yrkesmessig avansement avhenger av om hun overvinner sin sjenerthet og frykt for å omgås andre. Hun kan føle seg litt stiv og formell i omgang med andre mennesker, men når hun først har brutt barrieren, vinner hun raskt andres respekt.

Hun begynner sitt yrkesmessige liv med flere gode kort på hånden. Hun kan kommunisere og har et godt grep om kjensgjerninger. I tillegg har hun muligens særlige evner hva angår sinnets natur og den måten det fungerer på. Likevel har hun en veldig rastløshet og mangel på utholdenhet, hvilket betyr at hun søker å skifte retning gjentatte ganger, så hun har vanskelig for å konsolidere sine prestasjoner.

Etter hvert som hun blir mer moden, utvikler hun et sterkt behov for å knytte alle disse trådene sammen til noe mer meningsfylt, og det blir viktig for henne å utvikle en livsfilosofi der hun setter sine ambisjoner i perspektiv. En intellektuell tørst kan føre til reiser som utvider hennes horisont og åpner hennes sinn.

Slik blir 2018 for deg! Bestill et personlig årshoroskop fra Henning Hai Lee Yang.