7900 0450
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter
Få svar fra<br />klarsynte på<br />e-post!

Få svar fra
klarsynte på
e-post!

Spå deg selv med terninger

Spå deg selv med terninger

EMBLA - svarer på kjærlighetsspørsmål

EMBLA - svarer på kjærlighetsspørsmål

Se hva ukedagen du er født på forteller om deg!

Se hva ukedagen du er født på forteller om deg!

Har du en falsk venn???

Har du en falsk venn???

Hvilken måned er du født i?

Hvilken måned er du født i?

Bach's Blomstermedisin

Dr. Bach’s inderligste ønske var at folk skulle lære hvordan de kunne få kontroll over sin egen helse. Han mente at hovedgrunnen til at moderne medisinsk vitenskap har feilet, er at den dveler ved resultater og ikke årsaker. Bach´s Blomstermedisin kurerer ikke fysiske sykdommer direkte, men balanserer harmonien i tankene våre og stabiliserer vår psykiske tilstand.

Tekst: Rahilii

Dr. Edward Bach ble født i Moseley utenfor Birmingham i England, den 24. september 1886. Hans familie kom fra Wales, og han mente selv at hans keltiske røtter var grunnen til hans nære forhold til naturen og hans søken der etter det som var riktig for menneskene. Meget tidlig bestemte han seg for å bli lege, men holdt det for seg selv.

Faren drev en fabrikk og Edward jobbet der i tre år.  Da han fortalte faren at han ville studere medisin fikk han full støtte, og faren hjalp ham økonomisk gjennom studiene. Først ved Birmingham University, og siden ved University College Hospital i London.

Han avla sin eksamen i 1912, og fra da og til 1930 forlot han sjelden London. Han likte overhodet ikke storbylivet, men arbeidet opptok ham. Ikke engang i Londons mange parker gikk han, fordi han var redd for å bli distrahert av naturen.

Ønsker du å vite mer? Nå kan du snakke Gratis med en klarsynt fra Magic Circle i hele 3 minutter!

Han var stadig mer forundret over hvor liten hjelp pasientene fikk. Medisinene han ordinerte ga lindring, men førte sjelden til helbredelse. En pasient kunne ha hjelp av en medisin, som en annen overhodet ikke fikk hjelp av. Samtidig la han merke til at pasienter som lignet hverandre av personlighet og temperament, ofte reagerte likt på samme medisin. 

Svarene skulle vise seg å finnes ute i naturen og ikke blant Londons gater.

I 1917 ble han alvorlig syk. Han fikk kreft i magen og fikk vite at han toppen hadde 3 måneder igjen å leve. Han overvant sykdommen og forsterket troen på at det er psyken som styrer vår helsetilstand.

Etter en tid så Bach seg rundt etter flere innfallsvinkler for å kunne utrette sin legegjerning.  Området immunitet fanget hans interesse, og han vendte tilbake til University College Hospital som assisterende bakteriolog. Under første verdenskrig jobbet han både som forsker og som lege.  Kolleger kunne fortelle at de alltid så lys i vinduet hans når de gikk om kvelden. «Lyset som aldri slukker» var et uttrykk de skapte rundt ham, og det uttrykket lever den dag i dag. Han fant opp de 7 vaksiner, og han fikk testet dem under en influensaepidemi på soldater under 1. verdenskrig. Han begynte å høste stor anerkjennelse for sin bakteriologiske forskning. Den brukes fortsatt i dag.

I 1919 begynte Bach ved London Homoepathic Hospital. Han oppdaget at Samuel Hahnemann allerede 100 år tidligere hadde vært inne på de samme tanker som han selv. Hahnemann var den første som identifiserte miasmene, som er grunnleggende vibrasjonsmønstre på sykdom.Miasmene sies å ha sitt oppspring i auraen vår. Der lager det seg mønstre for psykisk, fysisk eller følelsemessig opptreden. Noen mener at dette arves genetisk. Hahnemann skjønte også at det var pasienten som skulle behandles, ikke sykdommen. Mange av de samme oppdagelsene som Bach gjorde, hadde Hahnemann gjort tidligere, og med atskillig mer primitivt redskap.

impatiens blomst iStock_000005427210Medium 
Impatiens 

I 1922 startet Bach i sitt store laboratorium, ble viden kjent og hadde stor søkning. Han hadde også en praksis for fattige, hvor han ikke tok betalt.

Han begynte å reise og gikk lange turer i byens parker. Under en stor middag i 1928, satt han og studerte de tilstedeværende.  Han oppdaget at folks personlighet og oppførsel var veldig forskjellige. Han la merke til at det var forskjellige mennesketyper, og at deres kroppsspråk var forskjellig. Kroppsspråket sa mer enn andre ting. Han la merke til hvordan folk smilte, beveget hodet og hendene, måten de spiste på, stemmen, hvordan de lo. Han fant ut at han kunne dele dem inn i grupper. De som hørte til samme gruppe, ville reagere likt eller nesten likt på sykdom.

Han hadde tanker om at en persons reaksjon på sykdom er den egentlige nøkkelen til behandling.  Dette var utgangspunktet for det han senere utvidet: Behandling av reaksjonsmønstrene.

I september 1928 dro Bach til sitt kjære Wales. Den høsten fant han 2 flotte planter ved en rennende elv: ”Impatiens” og ”mimulus”. Hans sterke intuisjon fortalte ham at dette var de rette plantene som var direkte knyttet til hans sinnstilstand og stedet hvor han fant dem. Senere fant hans ”clematis”. Disse blomstermidlene kalte han ”flower remedies”. Bach var også bevisst på at jordmonn, klima og andre forhold påvirket plantenes medisinske kvalitet.

Håndanalyse - Hånden avslører alt!

Bach ble veldig begeistret for homoepati, men de remediene var ikke egnet til selvbehandling. Ikke fordi homoepati var en dårlig metode, men fordi den var utilstrekkelig og mangelfull til det formålet han søkte. Han søkte et enklere system enn de mer enn 1000 remediene homøopati dekker.

I 1930 valgte han å selge sin lukrative legepraksis i London og flytte til Wales. Her konsentrerte han alt arbeidet på tre planter. Han fikk sin trofaste medarbeider Nora Weeks med seg, og hun fulgte med rundt omkring på alle hans turer i naturen.

Bach’s evner som healer hadde alltid vært der, og denne, sammen med hans velutviklede intuisjon, gjorde at folk kom lange veier for å få behandling. Pasientene betalte ikke med penger, men med ting Bach trengte til livets opphold. 

En tidlig morgen på en av Bach’s vandringer, ble han oppmerksom på duggdråpene. Han lurte på om noe av plantens kraft fantes i duggdråpene. Han begynte å samle duggen så sent på morgenen at solen hadde varmet den opp. Deretter testet han dette på seg selv og oppdaget at det virket.

Dette var en tidkrevende metode og han fant ut at hvis han samlet blomster i en glassbolle med klart, friskt vann, og lot dette stå ute i blomsterengen noen timer, så hadde vannet trukket til seg blomstenes energi. HAN HADDE FUNNET METODEN HAN HADDE LETT ETTER! Dette ble deretter overført til homøopatisk fremstilling. 

På sommeren 1930 hadde Bach avsluttet arbeidet med de forskjellige typer, reaksjoner, humør og temperamentssvingninger. Mennesker kunne deles inn i psykiske grupper som var lett gjenkjennelige. Han kunne på stranden observere hvordan den engstelige typen var redd for å bade. Den usikre typen nølte en stund før han eller hun torde å la det stå til. Den utålmodige typen løp eller hoppet rett ut i vannet. Den forsiktige typen sjekket temperaturen i vannet, osv.

Temperamentet kom også meget tydelig frem når folk var syke. Folk reagerer meget forskjellig på samme sykdom. Han så også at visse personlighetstyper utviklet visse typer sykdom. Fysisk sykdom er ganske enkelt resultat av en ubalanse som skyldes bekymringer, frykt, sjokk, stress osv.  Det er denne tilstanden personen må få behandling for..  Det vil si at vi ikke behandler før vi har fjernet årsaken til sykdommen, den psykiske ubalansen eller de negative tankene.

På denne tiden fant han ”agrimony” og ”chickory”.

Han laget moderremediene ved at han blandet et likt antall dråper brandy med dråper moderremedie.

Han fant ”centaury” og ”cerato”.

I 1930 hadde han funnet 9 remedier på slutten av sommeren, og han ble boende i Cromer. Han og Nora gjorde mange reiser ut i distriktene og returnerte alltid til Cromer. 

I 1931 møtte han Victor Bullen. Han og Nora Weeks skulle senere være de to som videreførte oppdagelsene til Dr. Bach.

I 1932 hadde Bach funnet 12 remedier, og han kalte dem «The 12 healers». Det sto for de tolv ulike psykiske tilstander vi kan dele menneskesinnet inn i:

1.  Frykt

2.  Panikk

3.  Bekymringer

4.  Ubesluttsomhet

5.  Likegyldighet eller kjedsomhet

6.  Tvil eller motløshet

7.  Overbekymring på andres vegne

8.  Ettergivenhet

9.  Manglende selvtillit

10.  Utålmodighet

11. Overbegeistring

12. Stolthet eller reserverthet

Selv om Bach møtte mye motstand fra legeforeningens etiske råd (de mente han drev med kvakksalveri), hadde han gode år i Cromer. Mange pasienter ønsket ham tilbake til London, og en kort periode var han faktisk tilbake i storbyen og benyttet nesten utelukkende sine nye kunnskaper på pasientene der.

edward bach 
Edward Bach, 1886-1936 

I årene 1933-34 lagde han også sitt første ”rescue remedie” som inneholdt: ”Rock rose”, ”clematis” og ”impatiens”.  Senere skulle han tilføye ”cherry plum” og ”star of Betlehem”.

I mars 1934 flyttet han og Nora til Sotwell i Birkshire. Det var Nora som fant det gamle enkle huset med den overgrodde haven som ble kalt Mount Vernon. Bach kjøpte stedet for pengene han hadde tjent på salget av bøkene sine: ”Heal Yourself” og ”12 Healers”. Han fikk også solgt midlene sine gjennom apotek. Men det var smått med kontanter, og det meste av inventaret lagde han selv. Det er fortsatt å finne den dag i dag på Mount Vernon. Til nå hadde Bach funnet 19 remedier, og trodde han var ferdig. Det skulle vise seg at det fantes utrolig mange blomster i haven på Mount Vernon etter hvert som han fikk ordnet i villniset. I løpet av de neste to årene skulle han finne 19 blomster til, alle på Mount Vernon.  

I mars 1935 fant han ”cherry plum”. Han lærte opp mange til å bruke remediene. Han holdt foredrag, skrev artikler og bøker. Han sparte seg aldri når det hjalp å hjelpe andre.

Sommeren 1936 forsikret han Nora og Victor at han hadde fullført remediene som dekket alle mennesketyper, personligheter og sinnstilstander. De måtte love å ikke gjøre noen forandringer, men fortsette å drive det slik han hadde kommet frem til.

Det gikk nedover med Bachs helse, og han døde 27. november 1936, 50 år gammel. På hans gravsten står: « Behold; I am alive for evermore»
      
Nora Weeks skrev en bok i 1940 om Bach og hans arbeid. Hun drev arbeidet videre i mange år sammen med Victor. 

I 1970 ble Mount Vernon gjort om til en stiftelse, slik at den er ivaretatt den dag i dag, og Bachs livsverk blir tatt hånd om. I dag arbeider John Ramsell og hans datter Judy Howard på Mount Vernon. 

Remediene blir laget på samme måte i dag, men maskiner har tatt over en del av arbeidet for å dekke det stadig økende behovet.

Remediene har sikkert og visst blitt «Lyset som aldri slukner».

For mer informasjon gå til: www.bachcentre.com 

Slik blir 2018 for deg! Bestill et personlig årshoroskop fra Henning Hai Lee Yang.