7900 0411
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter

Karmisk horoskop

Hva er hensikten din med dette livet? Er du på rett spor? Tar du de
riktige beslutningene?

Visste du at plassering av Månen i horoskopet ditt indikerer karmiske
tendenser som du har med deg fra dine tidligere liv, og at Solen i
horoskopet ditt viser egenskaper som du bør utvikle i dette livet.

Hvilke lekser skal læres? Hvilke problemer skal løses? Hvilken service
skal ytes? Hvilke valg står du overfor? Hvordan kan du best bevege
deg i samsvar med dine sanne mål?

Du får:

  • En beskrivelse av hva som er din sjels
    intensjon i dette livet
  • Oppmuntrende råd for hvordan du best
    kan leve i samsvar med din karma
  • Totalt ca 9-12 A4-sider horoskop

Karmiskhoroskop for

Fødested og tidspunkt
La det stå kl. 12:00 hvis du ikke kjenner klokkeslettet

Bestillers navn og adresse

Faktura ligger med i sendingen
For kun kr. 349,- pluss porto får du et karmiskhoroskop.