7900 0450
Nysgjerrig på fremtiden?
Magic Circle - Norges
største spåsenter

Gro Weltz alias Sannsi

Opplys deg selv

- en sann beretning

Opplys deg selv er en bok for deg som søker svar på dine hverdagsproblemer - for å få et optimalt liv. Har du et gammelt problem du sliter med, kan du kanskje finne svaret her.

Opplys deg selv vil få deg til å betrakte deg selv, og kanskje andre, med "nye øyne" - i forståelse og toleranse.

Boken tar for seg problemstillinger, og hvordan vi kan løse dem ved å tenke litt annerledes.

Bestillers navn og adresse

For kun kr. 249,- pluss porto får du boken Opplys deg selv av Gro Weltz (Sannsi).